‘เป๊ปซี่โค ประเทศไทย’ ร่วมฉลองวันสตรีสากล หนุนสร้างเศรษฐกิจด้วยพลังเกษตรกรหญิง

บทบาทของผู้หญิงถือเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากในสังคมทั่วโลก นั่นจึงเป็นที่มาของ ‘วันสตรีสากล’ หรือ ‘International Women’s Day’ ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ถือเป็นวันที่ระลึกถึงพลังและความสามารถของผู้หญิง ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ และเป็นผู้ทรงอิทธิพลในหลากหลายวงการไม่ต่างจากผู้ชาย