Browsing the "single used plastic" Tag

อนาคตถนนเมืองไทยจะทำจากขยะพลาสติกเหลือใช้ เพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียน

20 October 2020 | by Panee

นับเป็นความพยายามของทั้งฝ่ายรัฐบาลและเอกชนที่จะร่วมมือแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ล่าสุดกรมทางหลวง – กรมทางหลวงชนบท – เอสซีจี – กลุ่มบริษัทดาว และ มช. ร่วมมือศึกษาและพัฒนาการนำพลาสติกเหลือใช้ เพื่อนำมาเป็นส่วนผสมในแอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับงานก่อสร้างทาง ตอบโจทย์การจัดการขยะอย่างถูกวิธีตามตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)Back to Top ↑