“Sleep coach Thailand” เปิดศูนย์บริการต้นแบบ “Holistic sleep wellness” แก้ปัญหานอนไม่หลับครบวงจรแห่งแรกในกรุงเทพฯ   

“Sleep coach Thailand” เปิดสาขาต้นแบบบริการ Holistic sleep wellness โทเทิลโซลูชั่นในเรื่องการนอนครบวงจรแห่งแรกของกรุงเทพฯ บนพื้นที่อาคาร Well Aesthetic & Wellness Center ตอบโจทย์ทุกปัญหาการนอน นอนกรนหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ปัญหาสุขภาพมาแรงของคนไทยพบคนไทยประมาณ 19 ล้านคน มีปัญหาการนอนชี้มูลค่าตลาดปัญหาการนอนโลกแตะ 13 ล้านล้านบาท