มธ.ร่วม ofo บริการจักรยานสาธารณะอัจฉริยะมุ่งสู่ Smart Campus

ofo ผู้นำบริการจักรยานสาธารณะอัจฉริยะร่วมกับมธ. ประกาศความสำเร็จหลังทดลองเปิดให้บริการจักรยานสาธารณะอัจฉริยะหรือ Bike Sharing ในมธ. ศูนย์รังสิต เป็นครั้งแรก เพื่อขับเคลื่อนแนวคิด Smart Campus และการเตรียมความพร้อมนักศึกษาและบุคลากรสู่ Sharing Society