เอไอเอสจับมือ มธ.เปิดศูนย์ปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืน นำ 5G/ioT เสริมแนวคิด SMART University สู่ SMART City

เอไอเอส จับมือธรรมศาสตร์ เปิดศูนย์ปฏิบัติการความยั่งยืนแห่งแรกใน ณ อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี ภายใต้แนวคิดเชิงบูรณาการนำเทคโนโลยีดิจิทัล 5G และ IoT มาเป็นฐานรากเพื่อสร้างความยั่งยืน ตั้งเป้าเป็นพื้นที่ทดลองและการลงมือปฏิบัติของนักคิด นักประดิษฐ์ รองรับการพัฒนานวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้