‘อาข่า อ่ามา’ แบรนด์กาแฟชนเผ่าระดับโลก กับเป้าหมายสูงสุดด้วยการสร้าง Agripreneur และ Social Impact

ตลอดเส้นทาง 12 ปี ที่ผ่านมา เรื่องราวการเติบโตและความสามารถในการสร้างการยอมรับระดับโลกของกาแฟชนเผ่า ‘อาข่า อ่ามา’ เป็นหนึ่งในบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ รวมทั้งโมเดลขับเคลื่อนธุรกิจในรูปแบบ Socially Empowered Enterprise ว่าสามารถสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง