ไทยพัฒน์ จัดทำ ESG Index เทียบชั้นดัชนียั่งยืนโลกS&P Dow Jones

ไทยพัฒน์ ประกาศเปิดตัว Thaipat ESG Index รวมหุ้นเด่น 58 ตัว จากกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่ได้รับการประเมินโดยใช้เรตติ้งโมเดลซึ่งตอบโจทย์ทั้งด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) และด้านผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุน