Social Shaker Season 1 ร่วมมือแบบ U-I-G สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

เบทาโกร จับมือจุฬาฯ เปิดตัวโครงการ Social Shaker Season 1 ภายใต้ความสัมพันธ์ของ 3 ส่วน มหาวิทยาลัย ธุรกิจ รัฐบาล พัฒนาชุมชนแนวใหม่ที่หลุดออกจากกรอบเดิม