‘โปรดเรียกฉันด้วยชื่อฉัน’ AIS อุ่นใจ Cyber กระตุกคนไทย เลิกใช้สรรพนามเชิงลบ ในวัน Stop Cyberbullying Day

วันศุกร์ที่ 3 ของเดือนมิถุนายนของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “วันหยุดการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์” หรือ Stop Cyberbullying Day ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาสังคมใกล้ตัวที่ไม่สามารถมองข้ามได้ โดยเฉพาะในยุคที่ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทและกลายเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น ทำให้ทุกคนมีโอกาสที่จะกลายเป็นเหยื่อของการถูกกลั่นแกล้งผ่านโลกออนไลน์ได้เช่นเดียวกัน