“ฟรีแลนด์”เสนอโรดแมปต่อรัฐเพื่อห้ามการค้าสัตว์ป่าหวังก้าวสู่”ผู้พิทักษ์”ป้องกันโรคอุบัติใหม่

มูลนิธิฟรีแลนด์รณรงค์แคมเปญระดับโลก “EndPandemics” ที่มุ่งแสดงให้คนทั่วโลกเห็นถึง “ต้นตอ” การแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เผยต้นเหตุของโรคอุบัติใหม่ที่ผ่านมารวมทั้งโควิด-19 มาจากสัตว์ป่าเป็น “พาหะ” เสนอโรดแมป 5 ข้อให้รัฐบาลไทยเปลี่ยนจากบทบาท ”ผู้ค้า”มาเป็น “ผู้พิทักษ์” เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำของประเทศอื่นๆ ตามแนวทาง “One Health”ขององค์การอนามัยโลก