กลุ่มธุรกิจ TCP เปิดโมเดลธุรกิจพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่บริษัทไทยที่ยิ่งใหญ่บนเวทีโลก

TCP พลิกโฉมเดินหน้าสู่องค์กรพัฒนาที่ยั่งยืนแบบบูรณาการ พร้อมกำหนดยุทธศาสตร์ความยั่งยืน 3 มิติ ตอกย้ำแบรนด์ไทยยิ่งใหญ่บนเวทีโลกต้องดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ