เซ็กซ์+ถุงยาง+sustain=ความปลอดภัยที่ยั่งยืน ในที่สุดเราก็มาถึงจุดสุดยอดแล้ว

เดี๋ยวนี้ keyword คำว่า “ ยั่งยืน” หรือ “ sustain” กำลังเป็นเทรนด์ที่หลายภาคส่วนให้ความสำคัญเพื่อมาประยุกต์ใช้กับองค์กรสู่เป้าหมายของความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็น การเงินการบัญชีที่ยั่งยืน ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่ยั่งยืน การศึกษาที่ยั่งยืน การคมนาคมที่ยั่งยืน และในวันนี้แม้แต่วิธีการคุมกำเนิด ก็ต้องตระหนักถึงถุงยางที่มีความยั่งยืนด้วยเช่นกัน