ส่อง 5 เทรนด์ด้านความยั่งยืนปี 2022

ไม่ว่าปีนี้หรือปีต่อ ๆ ไป “ภาวะโลกร้อน” ก็ยังคงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาพภูมิอากาศของประเทศต่าง ๆ ในโลก จึงถือเป็นประเด็นร้อนและเร่งด่วนที่จะต้องเข้ามาควบคุมและสกัดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ