ส่อง 4 เทรนด์ธุรกิจด้านความยั่งยืนที่ต้องจับตาในปี 2021

ปฏิเสธไม่ได้ว่าความยั่งยืนเป็นเทรนด์ที่ได้รับการตอบรับที่ดีในกลุ่มธุรกิจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง เหตุการณ์การล็อกดาวน์จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในปี 2020 ส่งผลให้รูปแบบการใช้ชีวิตและการทำงานของเราเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง และเนื่องจากเราลดการทำกิจกรรมนอกบ้าน จึงส่งผลให้มลพิษทางอากาศในเมืองและการปล่อยคาร์บอนทั่วโลกลดลง 7% แต่นั่นก็เป็นเพียงผลที่เกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้น ในปี 2020 บริษัทกว่า 9,600 แห่งได้เปิดเผยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมผ่านแพลตฟอร์ม CDP ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร พบว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาเติบโต 14% นอกจากนี้สินทรัพย์ที่ขับเคลื่อนด้วยการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบทั่วโลกมีมูลค่าถึง 40.5 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นสองเท่าจากเมื่อ 4 ปีก่อน เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสำคัญกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้น และยังเป็นจุดสนใจบนเวทีการเมืองระดับโลกอีกด้วย จากสถานการณ์ข้างต้น จึงเป็นเหตุให้ Carlos Sanchez ที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้สรุป 4 เทรนด์ธุรกิจที่ยั่งยืนที่น่าจับตาในปี 2021 ซึ่งได้แก่ เทรนด์ที่ 1 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากวิกฤติสุขภาพ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อไฟป่าในออสเตรเลีย และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ กำลังทำให้เราในฐานะผู้บริโภคต้องเพิ่มความสนใจมากขึ้นต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ผู้บริโภคมีความเข้าใจว่าพวกเขาจะสามารถมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้และตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของพวกเขาได้ ผลการศึกษาของ NYU Stern แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีการตลาดอย่างยั่งยืนจะเป็นเพียง 16% ของตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค (CPG) […]