ตลาดของ Impossible Foods : Mission Possible 2035

Impossible Foods หรืออาหารปราศจากเนื้อสัตว์มุ่งเป้าสำเร็จภายในปี ค.ศ. 2035 โดยImpossible Foods บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอาหาร ได้เปิดเผยรายงานผลกระทบของปี ค.ศ. 2018 ซึ่งเป็นรายงานความคืบหน้าประจำปีด้านภารกิจ ธุรกิจและโรดแมพเชิงกลยุทธ์ของบริษัท