Herbal Essences จัดโปรลดโลกร้อน เสนอปลูกต้นไม้ 1 ต้นเมื่อลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม

การตัดไม้ทำลายป่ายังคงเป็นปัญหาใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องการการบริหารจัดการอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง เพราะต้นไม้เป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะช่วยให้โลกของเราปลอดภัยจากภาวะโลกร้อน