กองทุนสิ่งแวดล้อมร่วมมือเยอรมนี เปิดตัว ‘กองทุน ThaiCI’ ตั้งงบ 200 ล้านบาท เตรียมสนับสนุนโปรเจ็กต์ Climate Change ในประเทศไทย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กองทุนสิ่งแวดล้อม เปิดตัวกองทุน  ThaiCI (Thai Climate Initiative Fund) เพื่อเป็นกองทุนช่วยขับเคลื่อนงานรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในอนาคต