AIS ร่วมพันธมิตร เสริมสร้างความแข็งแกร่งของ Digital Economy จับมือ Humanica Conicle THAICOM สร้าง Ecosystem เพื่อคนรุ่นใหม่ เปิดตัว Digital Talent | The Masters โครงการเฟ้นหาบุคลากรตัวจริงด้านเทคโนโลยี

การสร้างการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของประเทศมีหัวใจของความสำเร็จ คือ บุคลากร ที่จะเป็นผู้ต่อยอดเป้าหมายดังกล่าวให้เกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตามในยุคนี้การเฟ้นหาบุคลากร โดยเฉพาะในสายงาน Digital นั้นจำเป็นจะต้องร่วมผนึกกำลังกับพันธมิตรใน Ecosystem ที่มีวิสัยทัศน์เดียวกัน