“มาม่า” คว้า 1 ใน  5 แบรนด์ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย กับรางวัล Best Brand Performance On Social Media สาขา Food & Snacks  

กลยุทธ์การทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ในยุคปัจจุบันนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากหลายธุรกิจใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการสร้างการรับรู้ให้กับตัวสินค้าเพื่อหวังผลให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น นำมาซึ่งการสร้างยอดขาย เช่นเดียวกับแบรนด์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “มาม่า” ที่ได้มีการทำตลาดสินค้าแบบครบวงจรทั้งในช่องทางออฟไลน์และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ในตัวสินค้ากับผู้บริโภค