ประเทศใด สร้างขยะพลาสติกในมหาสมุทร

จากการมุ่งสู่จุดหมาย Dell 2020 Legacy of Good Plan และเอเชียเป็นภูมิภาคที่เดลล์มีการผลิตสินค้าอยู่จำนวนมากและเป็นพื้นที่หลัก ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของพลาสติกจากมหาสมุทรจำนวนมาก เดลล์จีงมองหาทางเลือกในการจัดหาวัตถุดิบที่สร้างความยั่งยืนทั่วภูมิภาค

การเป็นพันธมิตรกับ เอเดรียน กรีนีเออร์ และมูลนิธิ Lonely Whale Foundation ทำให้เดลล์ ช่วยให้ผู้คนได้เข้าใจถึงปัญหาด้านสภาวะของมหาสมุทรได้มากยิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีที่ให้สภาพเสมือนจริง (Virtual Reality Technology) เพื่อนำผู้คนเข้าไปใกล้กับปัญหาที่มหาสมุทรกำลังเผชิญอยู่ได้มากยิ่งขึ้น จากผลการศึกษาที่จัดทำขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ พบว่า

ปี 2010 เพียงปีเดียวมีพลาสติกที่ไม่ได้รับการจัดการที่ดีไหลสู่มหาสมุทรคิดเป็นจำนวน 4.8 ถึง 12.7ล้านเมตริกตัน สอดคล้องตามการศึกษาที่จัดทำโดย Ocean Conservancy

ปี 2015 ที่ว่า 60%ของพลาสติกในมหาสมุทรมาจากภาคพื้นเอเชีย คือ จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และ เวียดนาม โดยอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มีส่วนทำให้เกิดขยะพลาสติกในมหาสมุทรมากที่สุดในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

 

 

Stay Connected
Latest News