พฤกษา คว้า 2 รางวัล Sustainability 2017 [PR.NEWS]

ปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท และ คมกริช นงค์สวัสดิ์ รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบ 2 รางวัล

รางวัล SET Sustainability Awards 2017 ประเภท Rising Star จากชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรางวัล Thailand Sustainability Investment (THIS) หรือ “หุ้นยั่งยืน” จากเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ทั้ง 2 รางวัล นับเป็นเครื่องการันตีว่าพฤกษา ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างโดดเด่น ควบคู่ไปกับการสร้าง “คุณค่าร่วมกับสังคม” อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ รางวัล SET Sustainability Awards 2017 ประเภท Rising Star ในกลุ่ม Market Cap 30,000-100,000 ล้านบาท เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่เริ่มมีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างโดดเด่น สำหรับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THIS) หรือ “หุ้นยั่งยืน” เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัท ที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน และโปร่งใส

 

 

 

Stay Connected
Latest News