กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ต่อยอด “บำบัดน้ำเสียจากการย้อมผ้าทอมือ ปี2” [PR.NEWS]

เพื่อจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียจากการย้อมผ้าให้กลายเป็นน้ำปราศจากสารเคมี ก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และปลอดภัยต่อทั้งสิ่งแวดล้อม และชุมชน

ภฤตยา สัจจศิลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารงานลูกค้า และกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และอาจารย์วินัย ปัจฉิม ผู้ก่อตั้งชุมชนทอผ้าบ้านโคกเจริญ ลพบุรี และชาวบ้านในชุมชน ร่วม Kick Off โครงการต่อเนื่องดังกล่าว เพื่อจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียจากการย้อมผ้าให้กลายเป็นน้ำปราศจากสารเคมีก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และปลอดภัยต่อทั้งสิ่งแวดล้อม และชุมชน

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มุ่งเน้นให้คนในชุมชนมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน เพื่อเจริญรอยตามหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Stay Connected
Latest News

กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะตัวแทนหนึ่งเดียวของภาคเอกชนไทย กับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ มากว่า 7 ปี   พร้อมบริษัทในเครือ จับมือร่วมกับ UN ส่งต่อโลกที่ยั่งยืนสู่เจเนอเรชั่นถัดไป ภายใต้แคมเปญ “Central Group Love the Earth” (เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิร์ธ)