5 แนวทางใช้ได้จริง ร่วม “กัน” หนี้สินครัวเรือน ตอบ Good Money

เปิดมุมมอง ธปท. ตลท. ไทยพาณิชย์  Taejai.com   iTax กับปัญหาหลักและกำแพงของสังคมไทยปัจจุบันคือ “หนี้สินครัวเรือน” ที่ค่อยๆ ก่อตัวอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ธีมหลัก Redefining the Good Life ในงาน SB’17 Bangkok

จากความไม่พอเพียงในการอยากมี อยากได้สินค้า ตามลักษณะของสังคมวัตถุนิยมที่เกิดจากความเจริญทางเทคโนโลยีและวัตถุต่างๆ ที่เป็นตัวกระตุ้นให้รายจ่ายมากกว่ารายรับอย่างมีนัยยะสำคัญ

Good Money หนึ่งใน 8 มิติของการบรรยายช่วง Breakout ในงาน Sustainable Brands 2017 Bangkok ครั้งนี้ จะมีทั้งแบรนด์ใหญ่และแบรนด์เล็กด้านการเงิน ที่จะมาร่วมแบ่งปัน Redefining Good Money

(จากซ้าย) ดร. อารักษ์ สุธีวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Strategy Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ดร. ศิริกุล เลากัยกุล ผู้แทนจัดการประชุม Sustainable Brands 2017 Bangkok, นวพร มหารักขกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายวางแผนและงบประมาณ ธนาคารแห่งประเทศไทย, เอด้า จิระไพศาลกุล กรรมการผู้จัดการ , ดร.ธรรม์ธีร์ สุภโชติรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร iTax และ ปพนธ์ มังคละธนะกุล ผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วนผู้จัดการ บริษัท ล้มยักษ์ จำกัด

พบกับการรวมตัวของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 3 องค์กรด้านการเงินระดับประเทศ ที่มุ่งมั่นด้านการให้ความรู้และส่งเสริมการออมและการลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง ที่จะมาพูดคุยในในช่วง Breakout Sessions ภายใต้หัวข้อ The Meaning of Good Money เพื่อสร้างแนวคิดในการบริหารการเงินแบบ “ใช้ได้จริง” เช่น

  •  การวางแผนการเงินที่ดี
  •  การลงทุน
  • การวางแผนบริหารเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ
  • การใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบริหารเงินที่ดีกว่า
  •  การเตรียมรับมือกับทศวรรษที่โลกธุรกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี

ผู้ประกอบการที่ได้เข้ารับฟัง จะสามารถนำไปใช้ได้จริงในการต่อยอดการพัฒนาด้านการเงินของธุรกิจ และให้ความรู้แก่คนในองค์กรได้อีกด้วย นับเป็นการช่วยยกระดับการบริหารจัดการ

Stay Connected
Latest News