Top Stories

Experience

AIS Go Green ร่วมปลูกต้นไม้ 1 แสนต้น เพื่อกรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด Green Network ร่วมแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ

AIS ขานรับนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น  ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ​สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง เปิดตัวโครงการ “AIS Go Green” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น เป็นอีกพลังเพื่อร่วมทำให้ภารกิจครั้งนี้ของ กทม. บรรลุตามเป้าหมาย...

Dialogue

9 กระบวนท่า MK สร้างรสชาติแห่งความสุข 38 ปี ส่งต่อ Role Model ขยายธุรกิจอาหารให้เติบโตอย่างยั่งยืน

“ความยั่งยืนของธุรกิจอาหารไม่ได้มาจากการขายอาหาร แต่มาจากการขายความสุข การส่งมอบความสุขที่เกิดจากการรับประทานอาหารให้แก่ลูกค้าได้ ดังนั้น ความสุขจึงถือเป็นความยั่งยืนของธุรกิจ การที่ MK เติบโตมาได้  38 ปี เพราะสามารถสร้างรสชาติแห่งความสุข หรือ Taste of Happiness ให้แก่ลูกค้าได้นั่นเอง”...

Innovative

Ashirase ระบบนำทางติดรองเท้า สำหรับเปิดโลกให้ผู้พิการทางสายตา ไปได้ทุกที่ที่อยากไป

สำหรับผู้พิการทางสายตา การเดินคนเดียวอาจจะเป็นอันตรายได้ เนื่องจากความเสี่ยงที่เกิดจากยานพาหนะ พื้นต่างระดับ หรือแม้กระทั่งคนเดินเท้าคนอื่นๆ ทำให้ผู้พิการทางสายตาส่วนใหญ่ มักจะจำกัดตัวเองในการเดินทางไปเฉพาะในสถานที่ที่คุ้นเคยเท่านั้น...

SD-ers

บทความ : ธุรกิจกับการแก้ปัญหาโลกร้อน ตอนที่ 3

HIGHLIGHT : • ธุรกิจกับการแก้ปัญหาโลกร้อน (ตอนที่ 3) : แผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมถึงมาตรการในด้านต่างๆ ทั้ง 15 มาตรการ เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ร้อยละ 20 ภายในปี พ.ศ.2573 ซึ่งภาคธุรกิจควรได้รับทราบจะได้สามารถวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องไปได้อย่างเหมาะสม...

Creative


Back to Top ↑