พฤกษา รับ 2 รางวัลองค์กรโปร่งใส & ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น [PR.NEWS]

ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท พรีเมียม บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) รับมอบใบประกาศ “รับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” รอบไตรมาส 3/2560

รางวัลนี้รับจากดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการและเลขาธิการ CAC ในงานสัมมนาระดับชาติ Thailand’s 8th National Conference on Collective Action Against Corruption

ก่อนหน้านี้ บริษัทยังได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 (NACC Integrity Awards 2017) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จากการที่บริษัทได้กำหนดแนวทางและนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และมีความรับชอบต่อสังคม

 

 

 

Stay Connected
Latest News

นีเวีย จับมือ บิ๊กซี พร้อมอยู่เคียงข้างทุกการดูแล กับโครงการ “นีเวีย ชวนแชร์ ส่งต่อความแคร์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” ชวนมาส่งต่อความห่วงใย ซื้อนีเวีย 1 ชิ้น เท่ากับร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น

ถอดบทเรียนความสำเร็จ “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท CPF ผนึกกำลัง สพฐ. ตชด. ยกระดับพัฒนาหลักสูตรเสริมการเรียนการสอนอย่างยั่งยืน