Sustainable Brands 2017 Bangkok : 1 ใน Social Movement ยุคนี้

29-30 พฤศจิกายนนี้ ถือเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมครั้งใหญ่ ของผู้นำทางความคิด ที่มีวิสัยทัศน์เดียวกัน ในภาคธุรกิจ ที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในธีม Redefining the Good Life ในงาน SB’17 Bangkok

ปัจจุบันนี้บริษัททั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กทั่วโลก ต่างให้ความสนใจในเรื่องของความยั่งยืนอย่างมาก และเริ่มนำเอา “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ( Sustainable Development) หรือ SD เข้ามาใช้ในแผนกลยุทธ์ของการสร้างแบรนด์จากความคิดความรับผิดชอบ และความตระหนักถึงความยั่งยืนทั้งต่อแบรนด์และต่อสังคม จึงเกิดเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มผู้นำทางความคิด ที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันในภาคธุรกิจจนขยายใหญ่ขึ้น และเกิดเป็นชุมชนของคนที่มีจุดมุ่งหมายหลักที่จะผลักดันกันและกันให้เกิดแนวคิดและแรงบันดาลใจที่ไม่รู้จบได้จากทั่วทุกมุมโลก

นั่นคือความตั้งใจตั้งแต่แรกเริ่มของผู้ก่อตั้ง KoAnn Vikoren Skrzyniarz อดีตนักสื่อสารการตลาด พร้อมทั้งมองจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดของ Sustainable Brands และเป็นจุดเริ่มต้นของ Social Movement ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และเป็นเครือข่ายที่ขยายมากขึ้นในทุกมุมโลก

สำหรับธีมงานประชุม SB’17 Bangkok นำเสนอแนวคิด เรื่อง Redefining the Good Life หรือการนิยามคุณภาพชีวิตที่ดี โดยครอบคลุมถึง 8 หัวข้อหลัก ได้แก่ Good Food, Good Home, Good Health-Care, Good Money, Good Design, Good Energy, Good Technology และ Good Destination

SB’17 Bangkok มีผู้นำแบรนด์ชั้นนำทั้งจากในและต่างประเทศ มาร่วมพูดคุยและแบ่งปันในเรื่องความยั่งยืนของโลกธุรกิจระดับสากลในแง่มุมต่าง ๆ รวมถึงยังเป็นครั้งแรกที่มีเวทีให้ แบรนด์ต่างๆ ไม่ว่าจะระดับองค์กร (Corporate) ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) กิจการเพื่อสังคม (SE) หรือ ธุรกิจเกิดใหม่ที่สร้างแนวคิดที่แตกต่าง (Startup) มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างแบรนด์ เรียนรู้และร่วมมือกันในการขับเคลื่อนสังคม เพื่อเปลี่ยนโลกธุรกิจให้มุ่งสู่ความยั่งยืน

Dr. Dipak Jain คณบดี สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (Sasin Graduate Institute of Business Administration) แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยกล่าวถึง Sustainable Brands เป็นงานระดับสากลที่ให้พื้นที่กับบริษัทจากหลากหลายประเทศ ในหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก ที่มีอุดมการณ์ร่วมกันในการสร้างโลกใบที่ดีกว่าเดิม เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และตัวอย่างความสำเร็จในการลงมือทำเรื่องของความยั่งยืน ซึ่งช่วยคุณในการประหยัดค่าใช้จ่ายและลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ประสบการณ์ของผู้อื่น การเข้าร่วมงานนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะพบปะ พูดคุย สร้างพันธมิตร รวมถึงเรียนรู้แนวคิดใหม่ๆในเรื่องของความยั่งยืน พร้อมกับ Workshop ที่จะทำให้การสร้างความยั่งยืนในระดับขององค์กรเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายและสามารถปฏิบัติได้จริง

“ผมมองว่ามันไม่ใช่ความรับผิดชอบของบริษัทเท่านั้น แต่มันเป็นความรับผิดชอบของทุกคนบนโลกที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมไปด้วยกัน”

ข่าวเกี่ยวข้อง

Sustainable Brands ’17 BKK นิยามคุณภาพ “ชีวิตที่ดี” เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

Stay Connected
Latest News

มาแล้วกับงานสัมมนาสุดจึ้ง CP ALL Influencer Trend 2024 #4 กับธีม “PRIDE MONTH” พบกับเทคนิค“สร้างตัวตนให้โดดเด่น ในยุคที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย” 9 มิ.ย.67 เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้…ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!!