เสื้อเด็กๆใส่เตะบอล มาจากขวดน้ำ PET รีไซเคิล [PR.NEWS]

A money ร่วมบริจาคขวดพลาสติกเปลี่ยนเป็นเสื้อให้น้อง  นำไปรีไซเคิลเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ผลิตเป็นเสื้อยืดและส่งให้เยาวชนในโครงการ Japan Dream Football Association (JDFA) องค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร

ซูสุมุ อิโตะ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์การตลาด บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบขวดน้ำดื่มชนิดใสหรือพีอีที (PET: Polyethylene Terephthalate) ที่ได้รับบริจาคและรวบรวมจากพนักงานในองค์กร รวบรวมขวดจากพนักงานได้ทั้งหมดประมาณ 100 กิโลกรัมผ่านกิจกรรม “A money บัดดี้ชวนบริจาคขวดเปลี่ยนเป็นเสื้อให้น้อง” โดยขวดที่ได้รับจากการบริจาคทั้งหมด จะถูกนำไปรีไซเคิลเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์ เพื่อนำมาผลิตเป็นเสื้อยืดและส่งต่อให้กับเยาวชนในโครงการ Japan Dream Football Association (JDFA) เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งเปิดเป็นคลีนิกสอนฟุตบอลให้กับเยาวชนที่มีใจรักและใฝ่ฝันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาตั้งแต่ปี 2555

บริษัท ได้ส่งต่อขวดพลาสติคให้กับวีระชัย คริสต์วทัญญู (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายขาย แผนกเส้นใยสั้นและวัสดุไม่ทอ (Manager of Staple Fiber & Non-Woven Material Sales Division) บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเส้นใยโพลีเอสเตอร์ชั้นนำในประเทศไทย นำไปผลิตเสื้อให้กับเยาวชนในโครงการดังกล่าว

Stay Connected
Latest News