กรุงศรีรับ 2 รางวัล Best CEO & The Asset Corporate ด้าน ESG [PR.NEWS]

ทั้งสองเป็นรางวัลจาก The Asset นิตยสารชั้นนำในเอเชีย โดยเป็น Best CEO สาขาการเงินและการธนาคาร The Asset Corporate Award – Platinum 2017 โดดเด่น สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

โนริอากิ โกโตะ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Best CEO สาขาการเงินและการธนาคาร จาก The Asset นิตยสารชั้นนำในเอเชีย

นับเป็นผู้บริหารคนแรกและคนเดียวจากธุรกิจสถาบันการเงินในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากความเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วยความโดดเด่นในการวางกลยุทธ์ และการบริหารจัดการก้าวทันและสอดรับกับภูมิทัศน์ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี

 ภาวนา เนียมลอย (ขวา) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกฏหมาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รับรางวัล The Asset Corporate Award – Platinum 2017 ซึ่งกรุงศรีได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 เช่นกัน

สำหรับความโดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม

 

Stay Connected
Latest News