4 กลุ่มอาชีพ เรียนแล้วไม่ตกงาน

Samsung Career Discovery เผย มีสาขาช่างอุตสาหการ สาขา STEM (Science Technology Engineering และ Mathematics) สาขาผู้ประกอบการเกษตร และสาขาธุรกิจสร้างสรรค์


วาริท จรัณยานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดเผยว่า นวัตกรรม Samsung Career Discovery ‘ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ’ เป็นเครื่องมือเว็บแอปพลิเคชั่น ที่ทางซัมซุงพัฒนาเพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้ใช้สำรวจศักยภาพของตนเองและค้นพบแนวทางอาชีพในอนาคต อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือให้ครูได้ใช้ประกอบการให้คำปรึกษาแนะแนวลูกศิษย์สู่อาชีพเป้าหมาย ตั้งแต่มีการเปิดตัวเมื่อปี 2559 นวัตกรรมนี้ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักเรียนและคุณครูทั่วประเทศ ปัจจุบันมีผู้เข้าใช้งานแล้วกว่า 800,000 คน

“ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกของการทำงาน อาชีพใหม่กำลังเข้ามาแทนที่อาชีพเดิมที่เราเคยรู้จัก หากเด็กไทยไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่ทันสมัย ก็จะสูญเสียโอกาสค้นพบอาชีพที่เหมาะกับพวกเขาในอนาคต เราจึงผลิตวิดีโอแนะนำอาชีพในโลกยุคใหม่ให้เด็กไทยได้ทำความรู้จัก เพื่อพวกเขาจะได้ใช้นวัตกรรม Samsung Career Discovery ค้นพบ ลักษณะงานของอาชีพต่างๆ พร้อมวางแผนพัฒนาตนเอง และเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในสายอาชีพที่พวกเขาต้องการ ในครั้งนี้ ซัมซุงได้ผลิตวิดีโอแนะนำอาชีพเพิ่มเติมอีก 4 กลุ่มอาชีพ รวมทั้งหมด 13 อาชีพ”

เว็บแอปพลิเคชั่น Samsung Career Discovery ‘ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ’ เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ Samsung Smart Learning Center  “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” จากประสบการณ์ทำงานร่วมกับโรงเรียนทั่วประเทศ ซัมซุงพบว่า เด็กไทยยังไม่ได้รับโอกาสเรียนรู้ศักยภาพของตนเอง และเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ที่มีในปัจจุบันมากนัก โดยเฉพาะนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล

“ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้พร้อมรับมือกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านตามเป้าหมายของของโครงการฯ โดย Samsung Career Discovery ได้รับการพัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชั่นที่เปิดให้ใช้งานสาธารณะ เพื่อให้เด็กๆ ทุกคนสามารถค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ ได้ทุกที่ทุกเวลา” วาริท กล่าวในท้ายที่สุด

Stay Connected
Latest News

นีเวีย จับมือ บิ๊กซี พร้อมอยู่เคียงข้างทุกการดูแล กับโครงการ “นีเวีย ชวนแชร์ ส่งต่อความแคร์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” ชวนมาส่งต่อความห่วงใย ซื้อนีเวีย 1 ชิ้น เท่ากับร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น

ถอดบทเรียนความสำเร็จ “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท CPF ผนึกกำลัง สพฐ. ตชด. ยกระดับพัฒนาหลักสูตรเสริมการเรียนการสอนอย่างยั่งยืน