CAT สร้างโซลูชั่น Smart Farmer ยกระดับเกษตรกรไทย

CAT เดินหน้าโครงการ CAT CSR COME TOGETHER สร้างโซลูชั่น Smart Farmer หวังยกระดับการทำอาชีพด้านเกษตรกรรมกว่า 70 ของประเทศที่ให้ก้าวไปข้างหน้า และได้ผลผลิตที่ดี

พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวถึงความคืบหน้าพื้นที่ทดลอง Smart Farmer ว่า

 

พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

“ปัจจุบันเราได้นำอุปกรณ์ที่เป็น IoT ไปติดตั้งที่วังน้ำเขียว 1 แห่ง จังหวัดนครนายก 1 แห่ง และพื้นที่แสมดำ กทม. 2 แห่ง สามารถควบคุมอุณหภูมิ รับข้อมูลความชื้นต่างๆ สั่งเปิด-ปิดน้ำ โดยอนาคตจะก้าวหน้ามากขึ้น เราต้องการสร้างให้โซลูชั่น Smart Farmer ไปถึงว่าพืชพันธุ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน มีความต้องการแร่ธาตุไม่เท่ากัน ถ้าสามารถทำถึงตรงนี้ได้เท่ากับเราช่วยเกษตรกรเพิ่มผลผลิตไปในตัว”

โครงการ CAT CSR COME TOGETHER เริ่มทำเมื่อปีที่แล้ว โดย CAT จับมือกับปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นเสมือนศูนย์กลางที่ทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อหวังสร้างป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงกับเทคโนโลยีพอเพียง สามารถทำงานร่วมกันได้ทั้งเกษตรกรพืชผัก ผลไม้ ชาวประมงก็สามารถที่จะใช้ IoTได้เช่นกัน

โดยเริ่มทดลองที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน โครงการกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมาดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ สำหรับเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบให้กับเกษตรกรชุมชนCAT เข้ามาสานต่อการบริหารจัดการระบบควบคุมการใช้น้ำในภาคเกษตร ให้สามารถใช้งานได้จริงบนพื้นที่ 500 ไร่ของชาวบ้าน ด้วยการนำบริการโครงข่ายสื่อสัญญาณเข้าไปสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ อาทิ การให้บริการซิม my แบบเติมเงิน ซื้อบัตรเติมเงิน my รวมถึงบริการ C internet ให้แก่ชุมชนพื้นที่

“ในเรื่องของ Smart Farmer เร็วๆ นี้ เราจะทำ Facebook และ เว็บไซต์ เพื่อให้เกษตรกรติดต่อเราได้ และขอเวลาประมาณไตรมาส 3 หรือ 4 จะมีอีคอมเมอร์ซ รวมอยู่ด้วย ซึ่งความคาดหวังของ CAT อยากเห็นพี่น้องเกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น ประหยัดเวลา ซึ่งถ้า CAT สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรไทยได้จะเป็นสิ่งที่ดีมาก”

พันเอกสรรพชัย กล่าวต่อเพิ่มเติมว่าสิ่งที่กำลังโฟกัสคือ Smart Farmer ซี่งอยู่ภายใต้ Smart City นั้นก็ยังอยู่ในกรอบใหญ่ของ CAT Learning Center ซึ่งเป็น CSR ของ CAT เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ และปลูกฝังให้มีจิตอาสาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ สอดคล้องกับโจทย์ทางธุรกิจของ CAT จึงมีการกระตุ้นให้สังคมตื่นตัวในการใช้ IT อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมในยุคดังกล่าว อาทิ

 

กิจกรรม CAT Learning Centerเขตตะวันออกสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก และทีม CAT CSR ได้ลงพื้นที่เพื่อนำความรู้การทำเกษตรอินทรีย์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารจัดการและควบคุมการทำเกษตรกรรมให้กับนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ อ.เมือง จังหวัดนครนายก ยกระดับไปสู่กระบวนการเรียนรู้พึ่งพาตนเองได้ ผลิตของใช้ต่างๆที่จำเป็นกับชีวิตประจำวัน ที่ได้จากผลิตผลในพื้นที่การเกษตรและวัตถุดิบแลกเปลี่ยนภายในชุมชนด้วยกันเอง อาทิ สเปรย์ตะไคร้ไล่ยุง สบู่ แชมพู น้ำมันนวด และยังได้มีการขยายโอกาสขายสินค้าได้กว้างขึ้น ซึ่งสามารถใช้เป็นต้นทุนในการดำเนินงานการเรียนรู้พึ่งพาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

“สิ่งสำคัญสุด คือ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ได้รับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นนำร่อง หรือ Local Sufficiency School :LSSจากกรมส่งเสริมการปกครองสู่ท้องถิ่น เมื่อปีที่แล้ว 2560 นับเป็นความภาคภูมิใจการจัดทำกระบวนการเรียนรู้พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง”รวมถึงอีกกิจกรรมหนึ่ง ในหัวข้อวัยเก๋าหัวใจไอที โดยขยายกลุ่มจากพนักงานภายในองค์กร สู่กลุ่มวัยเกษียณ ผู้สูงอายุในชุมชนรอบข้าง เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ทักษะด้านไอทีการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมให้เกิดประโยชน์และปลอดภัยสำหรับชุมชนผู้เกษียณอายุ”

ปี 2560 ที่ผ่านมา CAT Learning Center ได้ทำกิจกรรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 15 แห่งตามเป้าหมายทั่วประเทศ ในเรื่องการส่งเสริมองค์ความรู้ ด้านต่างๆ ทั้งการศึกษา สิ่งแวดล้อม โดยมีแกนกลางด้าน “ไอที” เข้ามาเกี่ยวข้องทุกเรื่องทุกพื้นที่

Stay Connected
Latest News