ทำได้เพียง “เปรมชัย”เข้าข่ายผิดธรรมาภิบาล & ทบทวนคะแนน CG ของ ITD

พ.ร.บ.หลักทรัพย์ก็เอาผิดไม่ได้ เพราะเรื่องที่เกิดขึ้น ไม่เกี่ยวกับการบริหารงาน ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นมืออาชีพในการดำเนินกิจการของบจ.

น่าจะกล่าวได้ว่า กรณีของ เปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหารและกรรมการ บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ที่ถูกควบคุมตัวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ก่อนจะได้รับการประกันตัวออกมาด้วยเงิน 150,000 บาท ยังเป็นเรื่องที่หลายมีคำถามข้ามค้างคาใจไปถึงฝั่งธุรกิจแสนล้าน อิตาเลียนไทย

ทั้งนี้ มาถึงวันนี้น่าจะเป็นคำตอบไปในแนวทางเดียวกัน  ไม่ว่าจะเป็น เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) วรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ดร. บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปริย เตชะมวลไววิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ล้วนตอบคำถามที่คล้ายคลึงกันว่า “ถือเป็นเรื่องส่วนตัว”

“ในเบื้องต้น ยังไม่พบว่ามีส่วนใดเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน ของบริษัทจดทะเบียน  เพราะจะใช้พ.ร.บ.หลักทรัพย์ได้ เมื่อผู้บริหารบจ.ถูกกล่าวโทษ ต้องกระทำผิด ทุจริต คอร์รัปชั่น ถูกกล่าวโทษ และ สุดท้ายคดีถึงที่สุดตามคำพิพากษา สำหรับในกรณีนี้หากจะต้องออกกฎหมายเรื่องที่เกิดขึ้นมาเพิ่มเติมนั้น นับเป็นเรื่องยาก เพราะกฎหมายมีนับหมื่นฉบับ ไม่สามารถนำมาใส่หมดได้ สิ่งที่ทำได้เรื่องธรรมาภิบาล”

แม้ว่า ในรายงาน “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย 2561” ที่เผยแพร่ทางโลกออนไลน์ จะมีข้อความเขียนจริงตามที่เผยแพร่ ซึ่งการเป็นเป็นบจ.ก็จะต้องมีธรรมาภิบาลต่อนักลงทุน และผู้ถือหุ้น กรณีที่เกิดขึ้นถือเป็นกรณีตัวอย่าง ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณา และผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบ หากไม่ทำอะไรเลยสังคมจะเป็นผู้กดดัน

นอกจากนี้ ส่วนหนึ่งอาจจะต้องเป็นหน้าที่ของ IOD ที่จะพิจารณาทบทวนคะแนนธรรมาภิบาลต่อไป ซึ่งสมาชิกของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (สมาคม) 26 แห่ง ที่ได้ประกาศเจตนารมณ์โดยครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ที่จะรับเอาหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบันมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการลงทุน ซึ่งก็ไม่ได้ลงทุนใน ITD

 

 

Stay Connected
Latest News

“วงษ์สยามก่อสร้าง” ผู้นำธุรกิจบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจร เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกมูลค่าไม่เกิน 2,200 ล้านบาท  ชูจุดเด่น CGIF ค้ำประกัน เรทติ้ง AAA(tha) สูงสุดในตลาด ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน

โครงการ SEED Project ปี 4 รอบภาคใต้ตอนล่าง จัดโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมและเครือข่ายเยาวชน SEED Thailand ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท จังหวัดสงขลา วันที่ 6-9 มิถุนายน พ.ศ.2567