Lego ร่วม How2Recycle รีไซเคิลกล่อง+หาวัสดุใหม่ๆ ไร้น้ำมันผสม

Lego ของเล่นคุณภาพ ที่ชื่นชอบของคุณหนูๆ กำลังสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในการผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์จากวัสดุที่มีความยั่งยืนภายในปี 2030

กลุ่มบริษัท Lego ได้เข้าร่วมโครงการ How2Recycle ขององค์กรความร่วมมือบรรจุภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน และได้ประกาศแผนการเพื่อเริ่มทำฉลากบนบรรจุภัณฑ์ของเล่นสำหรับผู้บริโภคชาวอเมริกันในปีนี้ก่อนในสิ้นปี 2018 นี้

Lego ได้แถลงว่า กล่องบรรจุภัณฑ์ของเล่นของบริษัทเองมากกว่า 60% จะถูกประทับฉลาก How2Recycle และกลุ่มบริษัท Lego ยังจะขยายการติดฉลากให้ครอบคลุมไปยังกลุ่มสินค้าในภูมิภาคอเมริกาเหนือในปีหน้าอีกด้วย

“ตัวต่อ Lego ได้รับการออกแบบให้สามารถกลับมาใช้ใหม่ และส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังได้ แต่ทุกคนก็ไม่ได้เก็บกล่องบรรจุภัณฑ์ไว้ด้วย การดำเนินการติดฉลาก How2Recycle บนกล่องบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นก้าวสำคัญในการลดปริมาณหลุมฝังกลบผ่านการแนะนำที่ชัดเจน และยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมารับผิดชอบการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์เหล่านั้นด้วย”

Tim Brooks รองประธานบริษัท ฝ่ายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม กล่าวต่อเนื่องว่า ปัจจุบันนี้ บริษัทได้ดำเนินการพัฒนาฉลากรีไซเคิลสำหรับตลาดอื่นๆ นอกเขตอเมริกาเหนือ ซึ่งรวมไปถึงยุโรป แต่ความหลากหลายของภาษา และระบบการรีไซเคิลนั้นก่อให้เกิดความท้าทายขึ้น แต่ก็ยังคงดำเนินการต่อเนื่อง

โครงการ How2Recycle มุ่งช่วยแบรนด์ ในการสร้างมาตรฐานการติดฉลากบนบรรจุภัณฑ์ให้ชัดเจน เพื่อแสดงให้ผู้บริโภครู้ถึงวิธีการรีไซเคิลที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ตั้งแต่โครงการนี้เริ่มต้นในปี 2012 มีผู้เข้าร่วมแล้วทั้งสิ้น 90 ราย โดย Amazon และ Colgate-Palmolive เป็นผู้เข้าร่วมรายใหม่ล่าสุดของโครงการ และเมื่อปีที่ผ่านมา Nestle Waters ได้กลายเป็นบริษัทผลิตเครื่องดื่มรายแรกในอเมริกาเหนือที่ติดฉลากรีไซเคิลบนขวดน้ำครึ่งลิตรของแบรนด์ชั้นนำของบริษัทในสหรัฐฯ รวมไปถึง Poland Spring และ Arrowhead โดยก่อนหน้านี้ บริษัทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด People Against Dirty ได้เข้าร่วมโครงการด้วย

ความเคลื่อนไหวในการเข้าร่วมโครงการ How2Recycle ถือเป็นกิจกรรมล่าสุดในการผลักดันเพื่อพัฒนาการรีไซเคิล และสร้างความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท Lego เมื่อย้อนกลับไปยังปี 2012 บริษัทมุ่งมั่นที่จะใช้กระดาษจากป่าที่ได้รับการบริหารตามหลักการที่ยั่งยืนเท่านั้น และในปี 2015 บริษัทได้บรรลุเป้าหมายในการใช้กระดาษและบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการพิทักษ์ป่าเพื่อการดำเนินงานของบริษัท โดยข้อผูกมัดนี้เกิดขึ้นหลังจาก Greenpeace ได้ออกมากดดันบริษัทผลิตของเล่นให้ยกเลิกสัญญากับซัพพลายเออร์ Asia Pulp and Paper ที่กำลังจะทำลายป่าฝนในอินโดนีเซีย

ยิ่งไปกว่านั้น ในปีเดียวกันนี้ กลุ่มบริษัท Lego ได้ลงทุนในการพัฒนาวัสดุที่ยั่งยืนไปแล้วมากกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯสำหรับการผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ และในปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายงานถึงการจ้างงานวิศวกรจำนวนอย่างน้อย 100 คนเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวนี้

“ตัวต่อ Lego ถูกผลิตขึ้นมาจากพลาสติกคุณภาพสูงที่มีประสิทธิภาพและทนทาน อย่างไรก็ตาม วัสดุที่ใช้ปัจจุบันเป็นวัสดุที่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบและหายาก ดังนั้น เราจึงกำลังมองหาวัสดุใหม่ๆ ที่ไม่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบ” โฆษกของบริษัท Lego กล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์จากวัสดุที่ยั่งยืนภายในปี 2030

เรียบเรียง เรื่อง/ภาพ

eco-business.com

A Lego recycling truck. Image: James F Clay, CC BY 2.0

Stay Connected
Latest News