แม็คโคร มอบเงินสนับสนุน

Published on 28 February 2018 | by admin t

0

จำนวน 2,628,000 บาท  ให้กับโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ เพื่อส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ให้แก่ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ

จันทร์เพ็ญ บำรุงไทย ผู้จัดการทั่วไปแม็คโคร สาขานครราชสีมา (ที่ 4 จากซ้าย) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุนโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ จำนวน 2,628,000 บาท แก่ พล.ต.พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 2 (ที่ 3 จากซ้าย) และปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา (ที่ 3 จากขวา) เพื่อส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ให้แก่ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ณ อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

Tags: , , , , ,

Back to Top ↑