Wall Street 2018 ชวนนักลงทุนหนุน Sustainable Business

เพื่อให้เกิดผลสำเร็จต่อเนื่อง ทุกบริษัทไม่ควรมุ่งเน้นเพียงประสิทธิภาพทางการเงินเท่านั้น แต่จำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนเชิงบวกต่อสังคมว่าเป็นอย่างไรด้วย


ข้อความข้างต้น Larry Fink ประธานและซีอีโอ ของบริษัท BlackRock เขียนไว้ในจดหมายเปิดผนึกที่ตีพิมพ์ในวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา โดย BlackRock เป็นบริษัทที่บริหารเงินทุนมากกว่า 6 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในโลก

เขายังเรียกร้องให้ โลกธุรกิจกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคม มิฉะนั้น อาจจะสูญเสียการสนับสนุนทางการเงินของ BlackRock ไป

ลองมาดูไทม์ไลน์ของเดือนมกราคมที่ผ่านมาว่า มีกิจกรรมอะไรบ้างที่สนับสนุน  Wall Street 2018 ชวนนักลงทุนหนุน Sustainable Business

22 มกราคม Bloomberg ได้ประกาศว่า มีบริษัททั้งสิ้น 104 บริษัท ที่ได้เข้าร่วมดัชนีความเท่าเทียมทางเพศของ Bloomberg ปี 2018 หรือ GEI

“ตามที่นักลงทุนได้ดำเนินการแสวงหาแนวทางของบริษัทต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งในดัชนีความเท่าเทียมทางเพศของ Bloomberg ปี 2018 ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบข้อผูกพันของบริษัทต่อความเท่าเทียมทางเพศในแต่ละอุตสาหกรรมได้” Kiersten Barnet รองประธานกรรมการของ Bloomberg กล่าว

25 มกราคม สำนักข่าว New York Times ยังได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของผู้อำนวยการธนาคารโลก Jim Yong Kim ในการฟื้นฟูสถาบันด้วยความร่วมมือกับบรรดานักลงทุน Wall Street สำหรับโครงการปกป้องชายฝั่งทะเลในแอฟริกาตะวันตก และการนำพลังงานความร้อนใต้พิภพกลับมาใช้ในอินโดนีเซีย รวมไปถึงการสนับสนุนการขยายตัวของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศอินเดีย ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเพียง 4 ตัวอย่างล่าสุดของสังคมนักลงทุน Wall Street ซึ่งเริ่มมีบทบาทที่นอกเหนือไปจากการขับเคลื่อนผลประกอบการทางการเงินระยะสั้น และยังกระตุ้นให้บริษัทต่างๆอยู่กับสิ่งที่สังคมคาดหวังอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การที่บรรดานักลงทุนได้ปฏิบัติเช่นนั้น ไม่ใช่เพื่อต้องการได้ชื่อว่าเป็นผู้ใจบุญ แต่เพราะพวกเขาตระหนักมากขึ้นว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนจะเพิ่มตามมาหากบริษัทต่างๆ มีส่วนร่วมเชิงบวกต่อสังคม

ในขณะเดียวกัน เงินยังคงเป็นหัวใจในโลกธุรกิจ !

บรรดานักลงทุนจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อภาคธุรกิจ และบริษัทต่างๆ เพื่อการเติบโตทางธุรกิจ หากนักลงทุนดำเนินการ หรือมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง จะเป็นคันเร่งอันทรงพลังสำหรับธุรกิจต่างๆ ในการยอมรับความจริงว่า การเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืนและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น ไม่สามารถแยกออกจากกันได้

เราจำเป็นต้องมีคนแบบ Paul Polmans ซีอีโอของ Unilever ที่บอกถึงความมุ่งมั่นทางธุรกิจต่อเด็กๆ ในโลกในแผ่นโปสเตอร์และเราจำเป็นต้องมีคนแบบ Emmanuel Fabers ซีอีโอ ของ Danone ซึ่งเป็นผู้พิทักษ์แนวคิดที่ว่า อาหารเป็นสิทธิมนุษยชนไม่ใช่สินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งในปี 2017 ได้ประกาศแผนงานสำหรับ Danone เพื่อขอรับการรับรองจาก B Corp ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานตามหลักการทางธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

อีกทั้ง เราต้องการให้บริษัทต่างๆ ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเปลี่ยนแปลงจากภายใน เพื่อที่จะได้มีบทบาทในการรับผิดชอบต่อชุมชนที่พวกเขาทำธุรกิจอยู่

พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนให้นักลงทุนขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และลองมาช่วย Wall Street หาจุดประสงค์ในการลงทุนธุรกิจด้วยวัตถุประสงค์ และเหล่าโบรกเกอร์จะรู้สึกดีขึ้นเมื่อรู้ว่าพวกเขาสามารถทำเงินได้ในขณะที่สนับสนุนการลงทุนเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเชิงบวก แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือ โลกจะขอบคุณ

หวังว่าตัวอย่างของสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม ปี 2018 จะเป็นสัญญาณว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงที่เหลือของปี

ที่มา
Sustainable Brands Wall Street’s 2018 , Robert Schermers

Stay Connected
Latest News