SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปีที่11

รวม 9 คนดี โดย 3 ใน 9 คือ ตูน บอดี้สแลม ,สวาสดิ์ ธรรมสุจริต ,“ครูกล้วย” วรินทร์ อาจวิไล นับเป็นรางวัลเกียรติยศมอบให้กับบุคคลและองค์กรผู้ทำความดี เสียสละและอุทิศตนเพื่อเกื้อกูลประโยชน์ต่อสังคม

โครงการ “SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม Partnership for the Betterment” ประจำปี 2560   ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้เสียสละและอุทิศตนเพื่อเกื้อกูลประโยชน์ต่อสังคมใน 7 สาขา รวม 9 องค์กรเพื่อสังคม  คือ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข สมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย มูลนิธิดวงประทีปและมูลนิธิวิมุตตยาลัย

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างของคนดี ตามเจตนารมณ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เล็งเห็นถึงคุณค่าของการทำความดีในทุกรูปแบบ

สำหรับปีนี้ มูลนิธิวิมุตตยาลัย มอบรางวัลให้ ตูน บอดี้สแลม หรือ อาทิวราห์ คงมาลัย จากโครงการ “ก้าวคนละก้าว” รับรางวัลอิสรเมธี มูลนิธิวิมุตตยาลัย   (สาขาการพัฒนาสังคมเมือง) ซึ่งเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์การระดมทุนด้วยการวิ่งตั้งแต่ เบตง-แม่สาย รวมระยะทาง 2.265 กม.  ใช้เวลาวิ่งทั้งหมด 55 วัน ( 1 พ.ย. – 25 ธ.ค. 2560 ) ตลอดระยะทางของการวิ่งมีประชาชนทั้วประเทศบริจาคเงินทั้งสิ้น 1,140 ล้านบาท   โดยเงินจำนวนดังกล่าวได้มอบเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์แก่ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

ตูน บอดี้สแลม นักร้องยอดนิยมที่สร้างประวัติศาสตร์ ระดมทุนพันกว่าล้านจากการวิ่งเพื่อนำไปซื้อเครื่องมือการแพทย์ให้ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

ส่วนมูลนิธิดวงประทีป ได้คัดเลือก สวาสดิ์ ธรรมสุจริต และ วรินทร์ อาจวิไล 2 คุณครูจากชุมชนคลองเตย ซึ่งใช้ดนตรีและกีฬาในการบำบัดเยาวชน       จนทำให้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     ในชุมชนและสังคม

สวาสดิ์ ธรรมสุจริต ผู้อุทิศตนซ้อมฟุตบอลให้เด็กและเยาวชน

สวาสดิ์ ธรรมสุจริต ผู้อุทิศตนซ้อมฟุตบอลให้เด็กและเยาวชน ที่ศูนย์พัฒนาและบริการคลองเตย  เมื่อปี 2008 – 2017 เป็นระยะเวลา  10 ปี  โดยทำการฝึกซ้อมให้กับเด็ก ๆ อายุตั้งแต่ 5 – 10 ปี ที่สนใจในกีฬาฟุตบอล ตั้งแต่เวลา 16.30 – 18.30  น. ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ  ส่งผลให้เด็กและเยาวชนในชุมชนหันมาเล่นกีฬาฟุตบอล  ซึ่งการเล่นฟุตบอลจะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังช่วยให้ห่างไกลจากการติดยาเสพติดและการติดโซเชียล

“ครูกล้วย” วรินทร์ อาจวิไล

“ครูกล้วย” วรินทร์ อาจวิไล  เป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ผู้ก่อตั้ง “วงดนตรีอิมมานูเอ็ล”  และเปิดโรงเรียนสอนดนตรีคลาสสิกให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในชุมชนแออัดคลองเตยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้รับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ที่มีรายได้น้อยบริเวณชุมชน ให้ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกหลังเลิกเรียนเพื่อให้เด็กได้ใช้เวลาว่าง      ให้เกิดประโยชน์ นับเป็นการทำงานส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในชุมชนให้มีโอกาสเข้าถึงดนตรี เพื่อการจรรโลงจิตใจให้ห่างไกลจากปัญหายาเสพติดหรือการมั่วสุมอบายมุขต่าง ๆ

ส่วนผู้รับรางวัลอื่นๆ คือมาจาก ชมรมข้าราชการและครูอาวุโส , กัญญา มุสิกา , คนึงนิตย์ เขียวสมบัติ สาขาการพัฒนาห้องสมุด คัดเลือกโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  บุญรุ้ง สีดำ สาขาการพัฒนาการศึกษา คัดเลือกโดยมูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย  ชุมชนบ้านท่ามะพร้าว สาขาการพัฒนาสังคมชนบท คัดเลือกโดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน คณะนักร้องประสานเสียงมิตรสัมพันธ์กรุงเทพฯ  พร้อมชมผลงานผู้ทำความดี อุดหนุนสินค้าจากชุมชน อาทิ เสื้อยืดจากโครงการก้าวคนละก้าว สินค้าจากวิสาหกิจชุมชน สินค้าแปรรูปการเกษตร

งานจัด อังคารที่ 20 มี.ค. นี้ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www.set.or.th สอบถาม SET Contact Center 0 2009 9999

Stay Connected
Latest News