A money บัดดี้ชวนปลูกป่า เริ่มในองค์กร ครั้งที่ 1

โครงการ  A money บัดดี้ชวนทำดี  บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟุล ระดมทีมพนักงานจิตอาสากว่า 50 คน ร่วมเรียนรู้วิธีการอนุรักษ์ป่า ตามวัตถุประสงค์โครงการฯ ที่เน้นเรื่องการแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นแก่สังคม

กิจกรรมนี้ มีคณะผู้บริหารและพนักงานรวมกว่า 50 คน ร่วมเดินทางไปยังศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศน์ของป่า และลงมือสร้างโป่งดินเทียมเพื่อเป็นแหล่งแร่ธาตุให้กับสัตว์ป่า พร้อมเรียนรู้วิธีการปลูกป่าด้วยการยิงเมล็ดพันธุ์พืช (Seed Bomb) เพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าให้เข้าไปในพื้นที่ที่ยากแก่การเข้าถึง โดยมีทีมวิทยากรประจำศูนย์ฯ ร่วมให้ความรู้ตลอดกิจกรรม

คัทสุฮิโกะ มาโดโนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด A money เปิดเผยว่า

“A money บัดดี้ชวนปลูกป่า เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เอมันนี่ บัดดี้ชวนทำดี เป็นโครงการที่ต้องการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันให้เกิดขึ้นตั้งแต่ภายในองค์กรเป็น โดยมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการดังกล่าวมาแล้ว 4 กิจกรรม ทุกกิจกรรมที่บริษัท เข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคม จะสอดคล้องกับพันธกิจหลักของบริษัทฯ นั่นก็คือการดำเนินงานด้วยความจริงใจ รวมทั้งตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หลักของโครงการ คือการสร้างสังคมแห่งการให้ ตั้งแต่ในระดับองค์กร ซึ่งเราพยายามปลูกฝังก่อน”

ทั้งนี้ 4 กิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย

1.“A money บัดดี้ชวนบริจาคโลหิต” กิจกรรมที่รณรงค์ให้พนักงานได้ร่วมกันบริจาคโลหิต
2.“A money บัดดี้ชวนทำดีเพื่อน้อง” กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามาร่วมบริจาคสิ่งของและจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับน้องๆ เยาวชนในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
3.“A money บัดดี้ชวนบริจาคขวดเปลี่ยนเป็นเสื้อให้น้อง” กิจกรรมที่รณรงค์ให้พนักงานร่วมกันบริจาคขวดพลาสติกแบบใส (PET) เพื่อส่งต่อไปรีไซเคิลเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์และผลิตเป็นเสื้อยืดให้กับเยาวชนในโครงการ Japan Dream Football Association (JDFA)
4.“A money บัดดี้ชวนทำดี ลดรับสลิปพิชิตโลกร้อน” ซึ่งเป็นกิจกรรมแรกที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าของ A money ได้มีส่วนร่วมในการลดการใช้ทรัพยากรกระดาษด้วยการเพิ่มตัวเลือก “ไม่รับสลิป” ในรายการถอนเงินผ่านบัตรกดเงินสด A money

ทีมเจ้าหน้าที่ในศูนย์ฯ มีการลงพื้นที่สำรวจเพื่อเก็บข้อมูลและนำมาศึกษาแนวทางในทางป้องกันภัยธรรมชาติต่างๆ อาทิ การทำแนวกันไฟ การฟื้นฟูพื้นที่ป่าส่วนที่เสียหาย ก็เป็นส่วนสำคัญที่ยังทำให้สัตว์ป่าและป่าไม้นั้นยังสมบูรณ์จนถึงปัจจุบัน
Stay Connected
Latest News

กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะตัวแทนหนึ่งเดียวของภาคเอกชนไทย กับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ มากว่า 7 ปี   พร้อมบริษัทในเครือ จับมือร่วมกับ UN ส่งต่อโลกที่ยั่งยืนสู่เจเนอเรชั่นถัดไป ภายใต้แคมเปญ “Central Group Love the Earth” (เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิร์ธ)