18 ปี 18 เรื่อง “สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง” CSR มาทั้งครอบครัว & แบรนด์ AIS

ด้วยความเชื่อมั่นว่า “ครอบครัว” เป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาคนเป็นคนดี นำไปสู่สังคมที่ดี เพราะหากครอบครัวไทยแข็งแรง ย่อมส่งผลให้ประเทศชาติแข็งแรงไปด้วย

อาจจะต้องยอมรับ “เรื่องจริง” ว่า หนึ่งในที่มาของปัญหาสังคม มาจากปัญหาครอบครัว ถึงวันนี้ 18 ปีแล้ว ยังคงอยู่ เพราะสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การอยู่แบบครอบครัวขยายกลายมาเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น สามชิกในครอบครัวอยู่กันตามลำพัง ขณะเดียวกัน พ่อ แม่ ลูก ต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ ทำให้มีเวลาให้กันน้อยลง จนนำไปสู่ความห่างเหิน และเกิดปัญหาในครอบครัว

“AIS มองเห็นปัญหาพื้นฐานของครอบครัวที่ขาดโอกาสเมื่อ 18 ปีที่แล้ว มุ่งที่จะช่วยเหลือตอบแทนสังคมให้เป็นประโยชน์ โดยการมอบทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรีพร้อมทุนช่วยเหลือครอบครัว และจัดทำรายการ สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของเยาวชนในโครงการฯ เพื่อจุดประกายความคิดให้กับสังคมได้ตระหนัก”

วิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ขยายความต่อเนื่อง จากการเร่ิมโครงการ สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง ในปี 2544 ปัจจุบันเป็นปีท่ี 18 มีเด็กในโครงการ 793 คน จบปริญญาตรี 175 คน

ในปีนี้ โครงการสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง จาก AIS ได้รับการโหวตจากสมาชิก WSIS กว่า 1 ล้านคนทั่วโลก และได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้รับรางวัล Champion จากเวที WSIS PRIZES 2018 ในหมวดที่ 16 Media จากการสร้างและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอซีที และสื่อดิจิทัลด้วยความสร้างสรรค์ เท่าเทียม และเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

วิไล – เสข วรรณเมธี เอกอัครราชฑูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา กับรางวัล WSIS 2018 สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส พร้อมเด็กๆ จากโครงการสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง และรางวัล WSIS 2018

จากการเริ่มต้นเล็กๆ ด้วยการทำ CSR จนกระทั่งได้รับรางวัลระดับโลก จะพบว่า มี 18 เรื่องสำคัญที่ทำตลอด 18 ปีในโครงการนี้

1.การบริการสื่อสารโทรคมนาคม ของ AIS จึงพร้อมเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน เริ่มต้นที่ครอบครัวที่เต็มไปด้วยโอกาส และขาดโอกาส
2.การเปิดโครงการสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง ภายใต้แนวคิด “การให้โอกาส คือการให้อนาคต” ช่วยเหลือครอบครัว ให้ทุนการศึกษา เพราะเชื่อการศึกษาช่วยเด็กได้
3.การได้ข้อมูลเด็กจากครอบครัวขาดโอกาส เริ่มมาจากพนักงานเอไอเอสในแต่ละพื้นที่ รวมถึงครูที่แนะนำเข้ามา รวมถึงดูจากรายการโทรทัศน์ ปัจจุบันมาจาก Inbox
4.ทุนการศึกษา ประถมศึกษาถึงมัธยมตอนต้น ปีละ 5 พันบาท
5.ทุนการศึกษามัธยมตอนปลาย ถึง ป.ว.ช. ปีละ 1 หมื่นบาท
กิจกรรมสานรักสัญจร แคมป์สานรัก ทัศนศึกษาที่สิงคโปร์ และวันสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
6.ทุนการศึกษา ป.ว.ส. หรือ ป.ตรีในมหาวิทยาลัยปิดของรัฐและเอกชน ปีละ 2 หมื่นบาท ส่วนคณะวิชาชีพการแพทย์ วิศวะ สถาปัตย์ วิทย์ ทุนปีละ 2 หมื่น 5 พันบาท ส่วนการเรียนรามทุนปีละ 1 หมื่น 2 พันบาท
7.ครอบครัวเยาวชนในโครงการ จะได้รับทุนช่วยเหลือครอบครัวละ 1 หมื่นบาท เพื่อใช้เป็นทุนสร้างอาชีพ และได้รับจักรยานเพื่อเป็นพาหนะเดินทางไปโรงเรียน ส่วนโรงเรียนเยาวชนได้รับอุปกรณ์กีฬา เพื่อการเรียนการสอน และการออกกำลังกาย
8.รับโอกาสจากความช่วยเหลือของผู้ชมรายการ ที่ได้ร่วมบริจาคเงิน สิ่งของ ผ่านทางช่องทางที่เปิดรับบริจาคทุกสัปดาห์
9.การสื่อสาร ใช้เพื่อจุดประกายความคิด จากเดิมผ่านโทรทัศน์ ปัจจุบันผ่านYouTube (sarnrakais), Facebook (Sarnrakkonkeng) และแอป AIS PLAY, AIS PLAYBOX ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.00 น.
10.จากข้อ 9 ผู้ดูสามารถบริจาคเข้าบัญชีเด็กโดยตรง พบว่ามียอดบริจคเฉลี่ย 4 พัน-5 พันบาท สูงสุดเคยมี 5 แสนบาท
กิจกรรมแคมป์ภาษาอังกฤษเอไอเอส Singtel
11.กิจกรรมของโครงการ 1 AIS Singtel English Camp กิจกรรมแคมป์ภาษาอังกฤษ เพื่อเยาวชนสานรักฯ ที่เรียนระดับอุดมศึกษา เวลา 5 วัน 4 คืน
12.กิจกรรมของโครงการ 2 แคมป์เยาวชนสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง นำเยาวชนครั้งละประมาณ 60 คน มาร่วมทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้กำลังใจกัน ทัศนศึกษา 4 วัน 3 คืน
13.กิจกรรมของโครงการ 3 แนะแนวบัณฑิตสานรัก สู่วัยทำงาน สำหรับผู้เรียนอุดมศึกษาปี 3-4 อบรมหลักสูตรแนะแนวการสมัครงาน เริ่มจากเขียน Resume สัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพ และการใช้ชีวิตการทำงานที่เหมาะสม
14.กิจกรรมของโครงการ 4 สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่งสัญจร เอไอเอส สานรักพบปะพูดคุยเยี่ยมเยาวชนสานรัก และครอบครัว เพื่อเป็นกำลังใจในการต่อสู้ แก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว
15.กิจกรรมของโครงการ 5 สานรักแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จบการศึกษา มอบการ์ดยินดีจาก ซีอีโอ+ตุ๊กตาอุ่นใจ+โทรศัพมือถือพร้อมซิมมูลค่า 5 พันบาทเป็นของขวัญ กำลังใจ
16.นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับ สร้างความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว เช่น AIS Family Rally, AIS Family Wall Rally สานรัก วันครอบครัว วันพ่อ วันแม่
อมรรัตน์ ชาญปรีชญา ผู้อำนวยการส่วนงานประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กๆ และครอบครัวโครงการ สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง
17.เกิดกองทุนสานรักคนเก่ง และของขวัญจากพี่ๆ พนักงาน การระดมทุนเพื่อเป็นเงินสำหรับช่วยเหลือ คนเก่งฯ ในกรณีฉุกเฉิน อาทิ ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานบวช งานศพ หรือเจ็บป่วย ยอดเงินปัจจุบันบริจาคจากพี่ๆพนกังานเอไอเอส และผู้มีจิตศรัทธา 1 ล้านบาท
18.สอดรับ SDGs เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียมกัน เป้าหมายที่ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่า และการเติบโตทางเศรษฐกิจ สุดท้ายเป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ

ก่อนจบการพูดคุยในวันนั้น น้องต้า – นรินทร์ กวินวัชร์ อดีตนักเรียนในโครงการสานรักฯ เล่าว่า เห็นโครงการนี้จากรายการโทรทัศน์ อยากได้ทุนเรียน ปวช. ปวส.ด้านการไฟฟ้า จนกระทั่งปริญญาตรี กลางวันเรียน ตอนเย็นทำงานที่ร้านหมูกะทะ พอมีเงินเก็บเพราะอาศัยอยู่วัด ได้รับบริจาครองเท้า กระเป๋า จักรยาน

ในที่สุด เรียนจบปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคล ล้านนา ปัจจุบันเป็นพนักงานตำแหน่งวิศวกร เอไอเอส ส่วนกลางของ Fix Brodband แล้วมีตำแหน่งที่จังหวัดตากว่าง จึงโอนย้ายกลับบ้าน ดูแลส่วนงาน Facility ดูเรื่องโซล่าร์เซลล์โรงเรียนชายขอบ ในอำเภอแม่สด รวมถึงดูแลกำแพงเพชรด้วย

“ข้อดีการได้รับทุน เรามีเป้าหมายชีวิตชัดเจน เวลาจ่ายค่าเทอมมหาวิทยาลัย เราก็มีเงินก้อนหนึ่งที่ที่จะจ่าย และเงินที่หามาได้จากการทำงานก็แบ่งให้ครอบครัว เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญ”

ข่าวเกี่ยวข้อง

Stay Connected
Latest News

กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะตัวแทนหนึ่งเดียวของภาคเอกชนไทย กับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ มากว่า 7 ปี   พร้อมบริษัทในเครือ จับมือร่วมกับ UN ส่งต่อโลกที่ยั่งยืนสู่เจเนอเรชั่นถัดไป ภายใต้แคมเปญ “Central Group Love the Earth” (เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิร์ธ)