พนักงานแม็คโครร่วมทำความดี กวาดลานวัด

เบ็ญจะ วงศ์อยู่ ผู้จัดการทั่วไป แม็คโคร สาขาอยุธยา บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และพนักงานแม็คโคร สาขาอยุธยา ร่วมเป็นจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม

เป็นการทำกิจกรรมกวาดลานวัดไชยวัฒนาราม  และปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานโดยรอบ เพื่อเป็นการทำความดีและสานสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนที่ตั้งอยู่ ภายใต้โครงการประจำปี ซึ่งจัดทุกปีคือ “100 ความดี 100 ชุมชน”

Stay Connected
Latest News