พนักงานแม็คโครร่วมทำความดี กวาดลานวัด

เบ็ญจะ วงศ์อยู่ ผู้จัดการทั่วไป แม็คโคร สาขาอยุธยา บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และพนักงานแม็คโคร สาขาอยุธยา ร่วมเป็นจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม

เป็นการทำกิจกรรมกวาดลานวัดไชยวัฒนาราม  และปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานโดยรอบ เพื่อเป็นการทำความดีและสานสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนที่ตั้งอยู่ ภายใต้โครงการประจำปี ซึ่งจัดทุกปีคือ “100 ความดี 100 ชุมชน”

Stay Connected
Latest News

กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะตัวแทนหนึ่งเดียวของภาคเอกชนไทย กับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ มากว่า 7 ปี   พร้อมบริษัทในเครือ จับมือร่วมกับ UN ส่งต่อโลกที่ยั่งยืนสู่เจเนอเรชั่นถัดไป ภายใต้แคมเปญ “Central Group Love the Earth” (เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิร์ธ)