SET Thailand Junior & Cadet Open 2018

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสเเห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการ SET Star Junior Table Tennis ตั้งแต่ปี 2557 จนกระทั่งปัจจุบัน

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน และหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พีรเดช พฤฒิพฤกษ์ นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิส ร่วมมอบรางวัลในการแข่งขัน  SET Thailand Junior & Cadet Open 2018  แก่เยาวชนผู้เข้าแข่งขัน โดยมีเยาวชนไทย ดช. ภูเดช ปานฟือง ได้รางวัลอันดับที่ 3 Hopes Boys’ Singles รุ่น 12 ปี เยาวชนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล

การสนับสนุนสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสเเห่งประเทศไทยนี้ เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะนักกีฬาเยาวชนให้ยกระดับฝีมือก้าวสู่ระดับมืออาชีพเเละระดับโลก

Stay Connected
Latest News