เปิดเครื่องมือ SE.School ทำตามฝันคน Gen Y

SE.School เป็นแพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์แห่งแรกในไทยเพื่อผู้ประกอบการทางสังคม ซึ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคมมากขึ้น จุดหมายเครื่องมือ เพื่อสร้างคลังความรู้กลุ่มคนรุ่นใหม่และคนทั่วไปที่สนใจในกิจการเพื่อสังคม

กิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) หนึ่งในรูปแบบกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับธุรกิจ StartUp แต่มาพร้อมกับจุดมุ่งหมายในการสร้างผลกระทบเชิงบวกและแก้ไขปัญหาสังคมยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

จากผลสำรวจโดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พบว่ากลุ่มคน Gen Y มีแนวโน้มที่อยากทำธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นเจ้าของกิจการเองเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งคนกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่มองหาความอิสระในการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพ มีความตั้งใจอยากจะมีธุรกิจส่วนตัว ส่งผลให้กิจการเพื่อสังคมเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อยากเป็นผู้ประกอบการ เพราะนอกจากจะตอบโจทย์ด้านการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องเป็นลูกจ้างใครแล้ว ยังเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมได้อีกด้วย

แต่ SE คงพบกับบททดสอบที่เป็นพันธกิจหลักของกิจการเพื่อสังคม คือ การดำเนินกิจการที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง ที่ธุรกิจจะต้องมีกำไร อยู่ได้ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานการทำธุรกิจ (เพราะถ้าหากธุรกิจขาดทุน ถือว่าเป็นภาระสังคม) ในขณะเดียวกันก็สร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคมอย่างยั่งยืนและวัดผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส – องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และ สุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำนวยการสถาบัน Change Fusion ร่วมกันอธิบายถึงเครื่องมือนี้ว่า SE.School เป็นแหล่งรวมคอนเทนต์วิดีโอ บทความสร้างแรงบันดาลใจ กรณีศึกษาจากกิจการเพื่อสังคมที่มีชื่อเสียง และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่นอกจากจะช่วยให้กิจการเพื่อสังคมสามารถดำเนินงานได้อย่างยั่งยืนและช่วยแก้ไขปัญหาความท้าทายในหลากหลายด้านแล้ว ยังจะเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจและประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาและนำมาปรับใช้กับกิจการที่ตัวเองกำลังดำเนินอยู่ได้อย่างไร้ขีดจำกัด

 

บนแพลตฟอร์ม SE.School ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาและทำแบบทดสอบเพื่อวัดผลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจาก 12 บทเรียน ตั้งแต่พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม ไปจนถึงข้อมูลเชิงลึกในการดำเนินกิจการดังกล่าว นอกจากนั้นยังจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับความสำเร็จมากมายจากรุ่นพี่ในโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” หรือ “Banpu Champions for Change (BC4C)” ในหลากหลายกิจการและเจ้าของกิจการเพื่อสังคมชั้นนำที่ประสบความสำเร็จระดับประเทศผ่านบทเรียนต่างๆ ยกตัวอย่าง

-การเข้าใจปัญหาสังคม โดยตัวแทนจาก Toolmorrow นักผลิตไวรัลวีดีโอทดลองกรณีศึกษาประเด็นทางสังคม เพื่อแก้ปัญหาความเชื่อและพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องในสังคมของไทย เช่น-การทดสอบตลาดและโมเดลธุรกิจเพื่อสังคม โดยตัวแทนจาก TP Solution กิจการบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่สามารถย่อยสลายได้
-การนำสินค้าเข้าตลาด โดยตัวแทนจาก NokHook Group
-การพัฒนานวัตกรรม การส้รางความร่วมมือกับภาครัฐ-เอกชน โดย หมอพูลชัย แห่ง S.H.E. (Social Health Enterprise)
-การพัฒนาทีม เพื่อการทำงานและการเติบโตขององค์กร โดยตัวแทนจาก Siam Organic
-การสื่อสารสินค้า บริการ และตัวตนของกิจการเพื่อสังคม โดยตัวแทนจาก CreativeMove
ฯลฯ

ส่วนหนึ่งของผู้ที่เข้าร่วมเรียนบนแพลตฟอร์มออนไลน์นี้ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 8” หรือ “Banpu Champions for Change 8 (BC4C#8)” ประจำปี 2561 เรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันอยู่ในช่วงการคัดเลือก 20 แผนธุรกิจที่มีศักยภาพให้เข้าเวิร์คช็อปเพื่อบ่มเพาะการพัฒนาแผนธุรกิจให้แข็งแกร่ง จากนั้น 10 แผนธุรกิจที่โดดเด่น จะได้รับเลือกเพื่อรับทุนเบื้องต้นตลอดจนเข้าร่วมอบรมเพิ่มความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการเพื่อนำไปต่อยอดและดำเนินกิจการจริงเป็นระยะเวลา 3 เดือน ท้ายที่สุด 5 กิจการที่มีความโดดเด่นในเชิงธุรกิจและสังคมมากที่สุด จะได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนให้ดำเนินกิจการต่อเนื่องในระยะยาว รวมทุนสนับสนุนตลอดโครงการฯ มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ รองรับพฤติกรรมการสื่อสารและบริโภคข่าวสาร โดยสื่อออนไลน์เริ่มมีบทบาทมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่เว้นธุรกิจที่เรียกว่า “กิจการเพื่อสังคม” ที่จะต้องเชื่อมต่อเครือข่ายและองค์ความรู้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งด้านธุรกิจและสังคมมาโดยตลอด

Stay Connected
Latest News

นีเวีย จับมือ บิ๊กซี พร้อมอยู่เคียงข้างทุกการดูแล กับโครงการ “นีเวีย ชวนแชร์ ส่งต่อความแคร์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” ชวนมาส่งต่อความห่วงใย ซื้อนีเวีย 1 ชิ้น เท่ากับร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น

ถอดบทเรียนความสำเร็จ “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท CPF ผนึกกำลัง สพฐ. ตชด. ยกระดับพัฒนาหลักสูตรเสริมการเรียนการสอนอย่างยั่งยืน