ดั๊บเบิ้ล เอ หนุนโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทาง

หนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อให้บริการตรวจรักษาทางการแพทย์ และช่วยเหลือด้านการรักษาโรคเฉพาะทางที่ยาก และซับซ้อนแก่ผู้ป่วยในลพบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 10,000 ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี

โยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์  (ขวาสุด) ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิ ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ รับมอบทุนสนับสนุนโครงการฯ 1,000,000 บาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จัดโดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธพ.6) ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี

 

Stay Connected
Latest News