ใครจะไปยกมือขึ้น @ SDGs & HER

SDGs & HER คือการแข่งขันออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการสตรี เพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเธอสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ผ่านทางการดำเนินธุรกิจของพวกเธออย่างไร

เวทีนี้เปิดกว้างให้กับ 193 ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติลงนามใน 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อ “สร้างอนาคตที่เราต้องการในปี 2030”

วัตถุประสงค์ของการริเริ่ม SDGs & HER นี้คือ

-ตระหนักถึงผู้หญิงที่ปฏิบัติตาม SDGs รวมถึงเจ้าของธุรกิจสตรี ที่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก
-เพิ่มความรู้เกี่ยวกับ SDGs และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้หญิงในหมู่ผู้ชมที่มิได้มีความคิดแบบเดิม
-ร่วมมือกับคู่ค้าภาคเอกชนใน SDGs ทั้งหมด โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง เพื่อแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และความคิดสร้างสรรค์ ให้เกิดขึ้น

ผู้มีสิทธิ์แข่งขัน : การแข่งขันเปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่เป็นเจ้าของและ / หรือนำธุรกิจขนาดเล็ก (1-9 คนภายใต้การให้สินเชื่อของ USD $ 10,000 หรือยอดขายรายปีต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์)

วิธีการสมัคร : ผู้สมัครกรอกแบบฟอร์มออนไลน์สั้น ๆ อธิบายงานและเชื่อมโยงความคิดริเริ่ม / ผลิตภัณฑ์กับ SDGs ตั้งแต่ 1 ชุดขึ้นไป

การตัดสิน: สตรีผู้เข้าแข่งขันพร้อมผลงาน จะได้รับการคัดเลือกโดยพันธมิตรของมหาวิทยาลัยและตัดสินโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ โดยจะพิจารณาผู้ชนะตามผลกระทบต่อ SDGs วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์รวมถึงความชัดเจนของงาน

รางวัล: ผู้ชนะเลิศ จะได้ประกาศผลเดือนกันยายน 2018 ในงานช่วงที่มีการประชุมสุดยอดสมัชชาสหประชาชาติประจำปี 2018 ในนิวยอร์ก

เรื่องราวของผู้ประกอบการสตรีที่ได้รับรางวัล (และรายการที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย) จะถูกแชร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ของคู่ค้า

กำหนดเวลา: 30 มิถุนายน 2018

ที่มา

 

Stay Connected
Latest News