มีแล้วนะ Platform จาก R&D ของ StartUp ที่เข้าใจตลาด+รับมือ SDGs

หลายบริษัทต้องการพัฒนาตัวเองตาม SDGs และส่งเสริม StartUp ให้ได้รับมือแนวทางการทำตลาดโดยใช้แพลตฟอร์มใหม่ “การจับคู่แบบดิจิทัล” คือ fetch

fetch เป็นบริษัทสัญชาติดัตช์ ที่ช่วยประสานผู้ที่ให้ความมือที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพไว้ที่เดียวกัน โดยการนำเสนอนวัตกรรมตลาดที่พร้อมใช้งาน และให้บริษัทสามารถค้นหาด้วยคำค้นเป้าหมายการพัฒนาที่มีความยั่งยืน (SDGs) หรือประเภทอุตสาหกรรม เพื่อค้นหาผู้ที่ให้ความร่วมมือที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร

ตามรายงาน Business & Sustainable Development Commission ถึงการบูรณาการด้านความยั่งยืน และการสร้างความสอดคล้องของการดำเนินธุรกิจกับเป้าหมายการพัฒนาที่มีความยั่งยืน (SDGs) ก็เพื่อเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงถึง 12 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และเพื่อเพิ่มการจ้างงานที่สูงถึง 380 ล้านตำแหน่งภายในปี 2030

นอกจากนี้ องค์กรสามารถใช้ แพลตฟอร์มของ fetch เพื่อเป็นแหล่งนวัตกรรมที่สามารถช่วยเติมเต็มในการสร้างความรับผิดชอบด้านความยั่งยืนขององค์กร ในขณะเดียวกันเกิดความเข้าใจในการดำเนินวิธีแก้ปัญหาต่างๆ ที่กำหนดโดย StartUp เพื่อดำเนินการตาม SDGs

fetch ได้รับความร่วมมือด้านกลยุทธ์จาก Agora Partnerships และ Circle Economy ที่มี TechForGood เป็น Content Partner ในการเปิดตัวแพลตฟอร์มโดยประกอบด้วย StartUp ที่พร้อมทำตลาดอย่างยั่งยืน และขับเคลื่อนสังคมกว่า 200 แห่ง รวมทั้งนวัตกรรมต่างๆ ที่ฟีเจอร์บนแพลตฟอร์มนี้

ทั้งนี้ StartUp สามารถเพิ่มโซลูชั่นได้โดยการดำเนินการผ่านเว็บไซต์ โดยขณะนี้ องค์กร และผู้ให้บริการโซลูชันต่างๆ สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับแพลตฟอร์ม fetch ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

fetch มีจุดประสงค์  เพื่อเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับฐานข้อมูลด้านความยั่งยืน และนวัตกรรมด้านสังคมที่สามารถค้นหาได้ทั่วโลกที่ได้รับการจำแนกโดย SDGs

“fetch เกิดขึ้นมาจากปีแห่งการค้นคว้าวิจัย และความเข้าใจความต้องการของตลาด เพื่อสร้างให้โลกนี้มีความยั่งยืนมากขึ้น โดยผ่านประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ และ Feedback จาก StartUp ทำให้เรามองเห็นช่องว่างและช่องโหว่ในการเชื่อมต่อของ 2 สิ่งไว้ด้วยกัน โดยทั่วไปหลังจากที่บริษัท StartUp ผ่านกระบวนการบ่มเพาะแล้ว พวกเขาจะพยายามโฆษณาตัวเองผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ในขณะที่แพลตฟอร์มเหล่านี้เป็นช่องทางที่ดีสำหรับการเปิดตัวของ StartUp แต่การจัดการบัญชี และโพรไฟล์ต่างๆ ก็ยังคงมีความจำเป็นอยู่ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทจำเป็นต้องเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อค้นหาสิ่งที่ตัวเองต้องการ”

Alison Azaria ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม fetch ขยายความต่อเนื่อง จากไอเดียของ fetch ก็เพื่อสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลระดับโลกเพียงหนึ่งเดียว ที่สมาชิกสามารถค้นหานวัตกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านต่างๆ ภายใต้แพลตฟอร์มสื่อที่มีความยั่งยืน และรวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่มีความยั่งยืน (SDGs)

เพื่อความสอดคล้องที่เน้นการทำงานร่วมกันของ SDGs ทั้ง 17 เป้าหมาย ทาง fetch วางแผนค่อยๆ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และร่วมมือกับ Incubator ทีมีความยั่งยืน ศูนย์กลางด้านนวัตกรรม ศูนย์กลางความรู้ และแพลตฟอร์มสื่อที่มีความยั่งยืน เพื่อให้บริการองค์กรและ StartUp

อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหนึ่งแพลตฟอร์มสำหรับการเชื่อมต่อผู้ประกอบการทางสังคมกับนักลงทุนที่คล้ายกันนี้ ได้แก่ Global Opportunity Explorer ที่ได้เปิดตัวเมื่อปีที่แล้ว

ที่มา

Stay Connected
Latest News

กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะตัวแทนหนึ่งเดียวของภาคเอกชนไทย กับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ มากว่า 7 ปี   พร้อมบริษัทในเครือ จับมือร่วมกับ UN ส่งต่อโลกที่ยั่งยืนสู่เจเนอเรชั่นถัดไป ภายใต้แคมเปญ “Central Group Love the Earth” (เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิร์ธ)