เผยความต้องการคน 60+ แห่เรียนในมธ. แน่นเอี๊ยด !

“การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย” แม้จะเป็นหลักสูตรใหม่ที่เพิ่งเปิดรับเป็นรุ่นแรก แต่กลับเกิดปรากฏการณ์คนสูงวัยแห่มาสมัครจนล้น ถึงขนาดต้องเปิดรับทีเดียว 2 รุ่น ทำไมคนวัยนี้จึงอยากกลับมาเข้าโรงเรียนอีกครั้ง?

ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้ว เพราะมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีมากเกิน12.5% ของประชากรทั้งประเทศ และในปี 2584 ประเทศไทยจะเดินหน้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์สุดยอด จึงเป็นหน้าที่ของหลาย ๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนที่จะต้องเตรียมรับมือ ช่วยพัฒนาผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพแข็งแรงและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันที่มีบทบาทหน้าที่พัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์และสร้างขีดความสามารถให้กับประเทศ ล่าสุดได้ออกแบบหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย” โดย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการสถาบัน ฯ เปิดเผยว่า

 

ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์

“ ทางสถาบันได้ทำการวิจัยเรื่องผู้สูงวัยมาหลายปีแล้ว รวมถึงศึกษาหลักสูตรสำหรับผู้สูงวันที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่มีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็ง จึงนำมาปรับเป็นหลักสูตรนี้ขึ้นมา โดยใช้เวลาในการร่างหลักสูตร 6 เดือน รวมทั้งสัมภาษณ์ความต้องการของผู้สูงวัยและมีคณะกรรมการมาร่วมวิพากย์หลักสูตรนี้ “

โครงสร้างหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย” เปิดรับชาย-หญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีเวลาเรียน 106 ชั่วโมง หรือ 3 เดือน เรียนอาทิตย์ละ 2 วัน แบ่งการเรียนรู้เป็น 3 มิติ คือ

มิติความรู้ที่ผู้สูงอายุต้องรู้ อาทิ การดูแลสุขภาพ โรคที่พึงระวัง รวมถึงโภชนาการผู้สูงอายุ การใช้ยาสมุนไพร

“ เราเห็นว่าเรื่องกายภาพ Physical ของผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องใช้ในชีวิตประจำวันให้มีสุขภาพที่ดีและปลอดภัย เรามีอาจารย์ที่จบด้านกายภาพบำบัดมาสอนโดยเฉพาะ”

 

ที่มาของภาพ : ntuchealth.sg/silverace

มิติความรู้เรื่องเทคโนโลยีการสื่อสาร กฏหมายและการลงทุน

“ เราจะสอนให้ผู้สูงวัยใช้มือถือและคอมพิวเตอร์เพื่อหาข้อมูล ความรู้ และระวังภัยจากมิจฉาชีพที่หากินกับผู้สูงวัย รวมถึงกฏหมายต่าง ๆ ที่ควรรู้เช่น กฏหมายพินัยกรรม กฏหมายสิทธิประโยชน์ที่ผู้สูงอายุควรได้รับ รวมถึงประกับสุขภาพต่าง ๆ รวมถึงสอนให้บริหารจัดการเงิน“

มิติศิลปะวัฒนธรรมและการบำเพ็ญประโยชน์ในสังคม และเรียนวิชาชีพ

“ เราออกแบบหลักสูตรให้มีกิจกรรมนอกสถานที่ให้ไปเรียนรู้การอนุรักษ์วัฒนธรรม ฝีกลีลาศเพื่อสร้างสมาธิและกล้ามเนื้อ รวมถึงให้แต่ละรุ่นคิดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสัมคม และการฝึกอาชีพเพื่อให้สามารถหาเงินเลี้ยงตัวได้”

ทั้งนี้ ทางสถาบันได้เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผู้สูงวัยให้ความสนใจมาสมัครเป็นจำนวนมาก จึงต้องเปิดถึง 2 รุ่นคือรุ่นที่ 1 เรียนที่ มธ.ท่าพระจันทร์ และรุ่นที่ 2 เรียนที่ มธ.รังสิต

 

ที่มาของภาพ: : ntuchealth.sg/silverace

ส่วนรุ่นที่ 3 และ4 จะเปิดเมื่อไหร่นั้น ผศ.ดร.กล่าวว่า “ หลักสูตรนี้จะไม่มีการสอบ เพราะหลังจากปิดหลักสูตรรุ่นที่ 1 และ 2 จะประเมินผู้เรียนด้วยการสัมภาษณ์พูดคุยถึงการพัฒนาทุกเรื่อง และนำไปปรับปรุงก่อนที่จะเปิดรุ่นต่อไป ส่วนองค์กรใดสนใจจะนำต้นแบบหลักสูตรนี้ไปต่อยอดเพื่อสอนผู้สูงวัยตามต่างจังหวัด ทางสถาบันยินดีให้คำปรึกษา”

“ ในระยะยาว เราคาดหวังว่าผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระกับสังคมและที่สำคัญ ผมอยากเห็นผู้สูงอายุมาทำประโยชน์ให้สังคมให้มากขึ้น อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี “ ผศ.ดร.ศุภชัย กล่าวสรุปถึงการสร้างหลักสูตร“การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย”

 

หมายเหตุ: ผู้สนใจสมัครเรียนรุ่นต่อไป สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มธ. ท่าพระจันทร์ โทร 0 2613 3820-5 ต่อ 0 หรือ 100 หรือ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มธ.ศูนย์รังสิต
โทร. 08 9944 8419, 0 2564 4440 ต่อ 1668

Stay Connected
Latest News

กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะตัวแทนหนึ่งเดียวของภาคเอกชนไทย กับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ มากว่า 7 ปี   พร้อมบริษัทในเครือ จับมือร่วมกับ UN ส่งต่อโลกที่ยั่งยืนสู่เจเนอเรชั่นถัดไป ภายใต้แคมเปญ “Central Group Love the Earth” (เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิร์ธ)