เชสเตอร์รักษ์โลก ยืนยัน”ลดพลาสติกใช้แล้วทิ้ง”

แม้จะเป็นฟ้าสต์ฟู้ดแห่งเดียวที่เสิร์ฟอาหารด้วยจานเมลามีนและช้อน-ส้อม-มีดสแตนเลส รวมถึงใช้แก้วน้ำ ซึ่งเป็นนโยบายที่เริ่มใช้มาตั้งแต่เปิดดำเนินการ แต่เมื่อมีการรณรงค์เรื่องลดปริมาณขยะพลาสติก

“เชสเตอร์” จึงเดินหน้าลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เริ่มหาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้

 

รุ่งทิพย์ พรหมชาติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด

จากกระแสที่พบปริมาณขยะพลาสติกจำนวนมากที่ส่งผลกระทบถึงสัตว์และสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เพียงในประเทศไทย แต่หมายรวมถึงสิ่งแวดล้อมของโลก ทำให้ “เชสเตอร์” ผู้นำด้านร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดของไทย ยืนยันจะเดินหน้า การไม่ใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single–use plastic) ให้บริการภายในร้านต่อไป หลังดำเนินการมาตลอด 30 ปีของการเปิดให้บริการ

รุ่งทิพย์ พรหมชาติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด ผู้ให้บริการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแบรนด์ “เชสเตอร์” เปิดเผยว่า เชสเตอร์เป็นแบรนด์ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดรายเดียวที่ให้บริการเสิร์ฟอาหารประเภทข้าวให้แก่ลูกค้า โดยใช้จานเมลามีน ช้อน-ส้อม-มีดแสตนเลส ตลอดจนแก้วน้ำที่เป็นแก้วจริงๆ มาตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการประชาชน ด้วยตระหนักดีว่าเชสเตอร์สามารถเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และจะลดการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทำให้เชสเตอร์มีการใช้พลาสติกประเภทดังกล่าวเฉพาะในส่วนของอาหารและเครื่องดื่มที่ซื้อกลับบ้าน (Take Home) หรือ เดลิเวอรี่เท่านั้น

“การใช้มีด-ช้อน-ส้อมพลาสติก แม้จะให้ความสะดวก ใช้แล้วทิ้ง ไม่ต้องล้าง แต่ก็ยังถือว่าเป็นการเพิ่มปริมาณขยะให้กับโลก ตลอดจนเพิ่มปริมาณของเสียให้เป็นภาระในการจัดการของทางสาขา รวมถึง มีด-ช้อน-ส้อมพลาสติก เหล่านั้น เป็นอุปกรณ์ที่ไม่สะดวกต่อการรับประทานเมนูของเชสเตอร์ที่เป็นประเภทข้าว ชิ้นไก่ย่าง ทั้งหมดล้วนเป็นส่วนประกอบให้เชสเตอร์ดำเนินนโยบายที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้ตลอดมา” รุ่งทิพย์กล่าว

นอกจากนี้กลุ่มลูกค้าของเชสเตอร์เคยให้ข้อมูลว่า การรับประทานอาหารด้วยจานมีดส้อมจริงๆนั้น ช่วยสร้างอรรถรสในการรับประทานได้ดีกว่าอุปกรณ์พลาสติก จึงนับได้ว่าผู้บริโภคเป็นอีกปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนให้เชสเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของการลดขยะพลาสติกให้โลกใบนี้

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้ง ให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้ ง่ายต่อการพกพา จึงเป็นที่นิยมใช้ ปัจจุบันจึงมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ประเภทใช้แล้วทิ้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมออกมามากขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับทั้งความสะดวกสบาย พร้อมๆกับช่วยลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมไปด้วย สำหรับเชสเตอร์เองก็มีนโยบายในการใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษหรือพลาสติกที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สำหรับการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในกรณีซื้อกลับบ้านและเดลิเวอรี่ด้วย

“เชสเตอร์มีนโยบายชัดเจนที่จะยังคงใช้จานมีดส้อมจริงเสิร์ฟในร้านอยู่ต่อไปโดยจะใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทใช้แล้วทิ้งในช่องทางเดลิเวอรี่เพียงช่องทางเดียว และกำลังศึกษาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาใช้กับการเดลิเวอรี่ในอนาคตต่อไป” 

รุ่งทิพย์กล่าวทิ้งท้ายว่า ปัจจุบัน ร้านเชสเตอร์เปิดให้บริการ ในลักษณะร้านค้าภายในห้างสรรพสินค้า ร้านภายในปั๊มน้ำมัน และร้านสแตนอโลน รวมจำนวน 200 สาขาครอบคลุมทั่วประเทศ

Stay Connected
Latest News