ปตท.สผ. เก็บขยะใต้น้ำวันทะเลโลก

Published on 28 June 2018 | by admin t

0

ขยะจากใต้ทะเลที่เก็บได้มีทั้งขวดแก้ว กระป๋องอาหาร แบตเตอรี่ ขยะพลาสติก และสายพานเครื่องยนต์ น้ำหนักรวมกันประมาณ 120 กิโลกรัม

ชมรมดำน้ำ ปตท.สผ. ร่วมกันดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณเกาะครก และเกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี นับเป็นกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่พนักงานจิตอาสาของ ปตท.สผ. พร้อมใจกันทำด้วยความสมัครใจเพื่อให้ท้องทะเลใสสะอาดขึ้น

Tags: , , , , ,

Back to Top ↑