ซีพี ช่วยคนตาบอดผ่านบันได 4 ขั้นสู่เส้นทางยั่งยืน

ปัจจุบันอยู่ขั้นที่ 3 ที่จะนำสินค้าวัตถุดิบจากคนตาบอดเข้าขายในช่องทางการตลาดของเครือฯ เพื่อให้คนตาบอดได้มีรายได้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างภาคภูมิใจ และมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

ดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้บริหารสำนักความยั่งยืน ธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้อำนวยการแผนกพัฒนานโยบายเชิงกลยุทธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 2,814,500 บาทแก่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดย ต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคม เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้สนับสนุนการจ้างงานและการฝึกทักษะอาชีพด้านการเกษตร เพื่อสร้างอาชีพที่ยั่งยืนสำหรับครอบครัวผู้พิการตาบอด มี เฉลิมเกียรติ จงสมชัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมในพิธีด้วย

ในโอกาสนี้ ดร.อธิป อัศวานันท์ ยังได้เข้าร่วมการอภิปรายในหัวข้อ “อาชีพเกษตรกรรมกับคนตาบอด เส้นทางสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์ และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ผ่านบันได 4 ขั้นด้านการเกษตร ได้แก่ 1.รับประทานภายในครัวเรือน 2. จำหน่ายชุมชนท้องถิ่น 3.จำหน่ายวัตถุดิบให้ตลาดขนาดใหญ่ 4. ผลิตสินค้ามีแบรนด์ของตนเอง

 

Stay Connected
Latest News