4 คุณลักษณะของ Active Citizen ที่ประสบความสำเร็จ

ในโครงการ “ดีแทคพลิกไทย” เปิดผล 10 ทีมสตาร์ทอัพเพื่อสังคมเข้าสู่รอบระดมทุน พร้อมอัดฉีดทุนก้อนแรก 100,000 บาท ถือเป็นทีมที่พร้อมจะเริ่มต้นอยู่ใน 4 คุณลักษณะของ Active Citizen ที่ประสบความสำเร็จ

ทั้ง 10 ทีมประกอบด้วย

1.โครงการพัฒนาเครื่องช่วยสอนพิมพ์อักษรเบรลล์ โดยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน
2.โครงการพัฒนาไม้เท้าพยุงปรับระดับ โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.โครงการติดตั้งซูเปอร์ตะบันน้ำ โดยสมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์
4.โครงการผลิตสื่อเพื่อป้องกันฟันผุในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5.โครงการโปลิศน้อย หุ่นยนต์เพื่อผู้หญิง โดยสถาบันส่งเสริมงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
6.โครงการโคมไฟแสงอาทิตย์ โดยมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
7.โครงการ Inskru ออนไลน์แพลทฟอร์มเพื่อการแลกเปลี่ยนหลักสูตร โดยมูลนิธิ Teach for Thailand
8.โครงการสวนเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โดยกลุ่มสวนเกษตรชุมชน ผักไร้สารบ้านพูนทรัพย์
9.โครงการผลิตกระดาษธรรมชาติจากเศษอาหาร โดยโรงเรียนมีชัยพัฒนา
10.โครงการโรงเรียนโรงเล่น พิพิธภัณฑ์ออนไลน์มีชีวิต โดย พิพิธภัณฑ์เล่นได้

โครงการได้รับการคัดเลือก จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความยั่งยืน โดยมีเกณฑ์การตัดสินได้แก่

1. ส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงโอกาสเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม
2. ส่งเสริมการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แ
3. สร้างความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและการดำรงชีวิต
4. สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

“แต่ละทีมที่นำเสนอโครงการมานั้น ล้วนมีความปรารถนาอันแรงกล้าในการร่วมสร้างไทยให้แกร่ง พลิกเมืองไทยให้ดียิ่งขึ้น ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจชุมชน สังคมผู้สูงวัย สิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อม”

ราจีฟ บาวา รองประธานเจ้าหน้าที่บริการกลุ่มกิจการองค์กรและพัฒนาธุรกิจ บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าต่อเนื่องว่า

“ในทุกการพัฒนาของสังคมโลกและสังคมไทยตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ล้วนก่อให้เกิดการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตทั้งในด้านที่เป็นประโยชน์และด้านที่ก่อให้เกิดผลเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ก่อให้เกิดผลกระทบปัญหาสังคมหลากหลายด้าน ทั้งความเหลื่อมล้ำในสังคม ตลอดจนปัญหามลพิษและทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย”

ปัจจุบันมุมมองด้านการพัฒนาได้ถูกขยายวงกว้างมากขึ้น ไม่ใช่เพียงหน้าที่ของรัฐบาล แต่ยังรวมไปถึงหน้าที่ของพลเมืองที่มีความตื่นรู้มากขึ้น (Active citizenship) มีส่วนร่วมกับสังคมที่อยู่มากขึ้นในการแก้ปัญหาและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้คนกลุ่มนี้จะความปรารถนาอย่างแรงกล้า แต่เหล่า Active Citizen นี้ ยังคงขาดคุณลักษณะ 4 ประการที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จได้ ได้แก่

1.ทิศทาง (Direction) ในการพัฒนาโครงการให้ประสบความสำเร็จ
2.ทักษะ (Skill) ด้านการบริหารโครงการตลอดจนทักษะเฉพาะด้านที่ต้องใช้ในการพัฒนาโครงการ
3.ทุน (Funding) อีกหนึ่งกลไกในการผลักดันโครงการให้สำเร็จ
4.เครือข่าย (Network) หรือพันธมิตรที่มีจุดประสงค์เดียวกัน ที่จะทำให้โครงการสำเร็จได้เร็วมากขึ้น
“ดีแทคจะเข้ามาช่วยในการเติมเต็มสิ่งที่โครงการพัฒนาขาดอยู่ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเสริมสร้างให้โครงการมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทั้งการระดมทุนออนไลน์และเชื่อมโยงผู้บริจาคและผู้เชี่ยวชาญให้แก่โครงการทั้ง 10 ทีม ซึ่งนี่ถือเป็นบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในการเปลี่ยนพลังของคนในสังคมในการเปลี่ยนสังคมให้ดียิ่งขึ้น”

ราจีฟ กล่าวเสริมว่า โครงการที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับเงินรางวัลตั้งต้น 100,000 บาท พร้อมรับการสนับสนุนในการระดมทุนผ่านเว็บไซต์ Taejai.com แพลทฟอร์มระดมทุนออนไลน์เพื่อสังคม และผ่านการบริจาคทาง USSD ของดีแทค นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนในการเทรนนิ่งและพัฒนาโครงการกับผู้เชี่ยวชาญทั้งจากจีแล็บ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากดีแทค

พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณในการร่วมสร้างไทยให้แกร่ง พลิกประเทศไทยให้ดีกว่าเดิม สำหรับลูกค้าดีแทคที่บริจาคผ่าน เว็บไซต์ Taejai.com ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ดีแทคขอมอบสิทธิพิเศษในการปรับสถานะ dtac Reward ให้เป็นสถานะ Blue Member แก่ผู้บริจาคที่ใช้เลขหมายของดีแทคเป็นระยะเวลานาน 1 เดือน โดยผู้บริจาคจะได้รับสิทธิพิเศษนี้ภายใน 3 สัปดาห์หลังการบริจาคผ่าน SMS ยืนยันสิทธิพิเศษนี้จากดีแทค พร้อมระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของสถานะ

Stay Connected
Latest News

กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะตัวแทนหนึ่งเดียวของภาคเอกชนไทย กับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ มากว่า 7 ปี   พร้อมบริษัทในเครือ จับมือร่วมกับ UN ส่งต่อโลกที่ยั่งยืนสู่เจเนอเรชั่นถัดไป ภายใต้แคมเปญ “Central Group Love the Earth” (เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิร์ธ)