GC มุ่ง Circular Economy สร้างสมดุลพลาสติกสิ่งแวดล้อมเพื่อธุรกิจใหม่

เสื้อยืดตัวนี้ผลิตจากขยะพลาสติกทะเลไทย ย้ำ CSR,CSV,SE ได้ Transform สู่ Upcycling จากความร่วมมือกับฮาเวียร์ โกเยนิเช่ ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิอีโคอัลฟ์ ในหมวด Sustainability ของ GC และก้าวเข้าสู่ Circular Economy

กิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ Vice President Downstream Market Development บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เล่าถึงความก้าวหน้าในเวลา 1 ปีที่ ททท.GC และ Ecoalf แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Upcycling the Oceans,Thailand แล้ว ได้ลงพื้นที่เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมเป็นครั้งแรก ณ อุทยานเขาแหลมหญ้า หมู่เกาะเสม็ด และพื้นที่ชายฝั่งบ้านเพ ระยอง ก็รับมอบขยะ 10 ตัน ตามเป้าหมาย เพื่อส่งมอบสู่พาร์ทเนอร์เพื่อทำผ้าผืนแรก ก่อนจะเปิดตัวผ้าผืนแรกจากโครงการที่งาน BKK Design Week เปิดตัวกิจกรรมไปยังพื้นที่เป้าหมายภูเก็ต

“การดำเนินงานตรงนี้ มีความท้าทายทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  ในเรื่องแรกมีโอกาสการลงทุนธุรกิจใหม่ๆ มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในแวดวงรีไซเคิลขยะคุณภาพสูง รวมถึงเทคโนโลยีเรื่องนี้ จะช่วยลดต้นทุนเพิ่มรายได้ ส่วนเรื่องสังคม มีรายได้เพิ่มจากต้นทุนการบริโภคสินค้าและบริการลดลง มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น รวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สุดท้ายในเชิงสิ่งแวดล้อม มีสินค้าจากวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ใช้งานได้นาน และเพิ่มมูลค่าให้ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตคู่กันไป”

กิตติพงศ์ กล่าวในท้ายที่สุด จากการเตรียมความพร้อม Upcycling the Oceans,Thailand ลงมือทำจริงตามเป้าหมาย จึงเป็นการปูพื้นฐานที่แข็งแรงของ GC ในการบูรณาการหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

“ด้วยโครงการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งเสริมสนับสนุนของ 3 Rs คือ Reduce,Reuse,Recycle  และ Carbon Footprintprint ของสินค้า”

การเดินทางของขยะพลาสติก กำลังจะเปลี่ยนไป !

ข่าวเกี่ยวข้อง

Stay Connected
Latest News

กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะตัวแทนหนึ่งเดียวของภาคเอกชนไทย กับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ มากว่า 7 ปี   พร้อมบริษัทในเครือ จับมือร่วมกับ UN ส่งต่อโลกที่ยั่งยืนสู่เจเนอเรชั่นถัดไป ภายใต้แคมเปญ “Central Group Love the Earth” (เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิร์ธ)