ตลท. จัดทำดัชนีใหม่ SETTHSI เพื่อการลงทุนหุ้นยั่งยืน

ดัชนี SET THSI (SETTHSI) เพื่อส่งเสริมการลงทุนในหุ้นยั่งยืนที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล


ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำดัชนีใหม่ขึ้น 2 ดัชนี โดย1ใน 2 ดัชนี คือ ดัชนี SETTHSI ซึ่งเป็นดัชนีที่คำนวณมาจากหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล และคัดเลือกมาจากหุ้นที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนหรือ Thailand Sustainability Investment List (THSI list) ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี

“สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหุ้นนั้น ดัชนี SETTHSI จะพิจารณาจากหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนหรือTHSI List ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศในปีล่าสุด และนำมาคัดกรองให้มีขนาดและสภาพคล่องตามที่กำหนด”

ทั้งนี้ จะมีหลักเกณฑ์คือ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายอย่างต่อเนื่องโดยมี Turnover ratio อย่างน้อยเท่ากับ 0.5% ตามระยะเวลาที่กำหนด

หุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะถูกนำมาคำนวนในดัชนีใหม่โดยไม่จำกัดจำนวน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์คาดว่าจะประกาศรายชื่อหุ้นที่เป็นองค์ประกอบในดัชนีนี้วันที่ 18 มิ.ย. 2561 และเริ่มเผยแพร่อย่างเป็นทางการในวันที่ 2 ก.ค. 2561 ผู้ลงทุนและผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/SETTHSI

Stay Connected
Latest News

กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะตัวแทนหนึ่งเดียวของภาคเอกชนไทย กับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ มากว่า 7 ปี   พร้อมบริษัทในเครือ จับมือร่วมกับ UN ส่งต่อโลกที่ยั่งยืนสู่เจเนอเรชั่นถัดไป ภายใต้แคมเปญ “Central Group Love the Earth” (เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิร์ธ)